plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Drickvattnet måste skyddas mot kemikalier

I Dricksvattenutredningen pekas klimatförändringara ut som största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Svenskt vatten påpekar i sitt remissvar att hoten från kemikaliesamhället inte tagits på tillräckligt allvar.

Läs mer

Klimatförnekelsens psykologi

En ny avhandling har undersökt personlighetsvariablers samband med klimatförnekelse. Social dominansorientering (SDO) mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna aceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen.  

Ny avhandling: Psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar  Pressmeddelande, Uppsala Universitet 29.9.2016

LfM på CleanMed Europe!

Tre styrelsemedlemmar från LfM befinner sig i skrivande stund på CleanMed Europe 2016 i Köpenhamn. Här får vi höra allt om utvecklingen mot grön och hållbar sjukvård över hela världen. Det har hänt mycket sedan LfM började tala om grön sjukvård på 90-talet. Men det återstår mycket att göra. Modern sjukvård är extremt resurskrävande.

Läs intervjun med Gary Cohen, grundaren av Health Care Without Harm (HCWH). Den gjordes 2006, inför CleanMed i Stockholm.

Fler artiklar...