plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Föreläsningspaket: Klimat och hälsa

Författare: Björn Fagerberg  

Under hösten 2015 beslöt styrelsen att ta fram ett föreläsarpaket av bilder på temat klimat och hälsa. Syftet var tvåfaldigt: Dels ville vi tillsammans göra en kunskapsinventerering, dels göra tillgängligt ett bibliotek av bilder för föreläsningar.  

Åtta medlemmar ur styrelsen deltog i arbetet. Efter att ha enats om en disposition och vilka källor att använda fördelades ansvaret att ta fram presentationerna enligt nedanstående uppdelning.

·       Parisöverenskommelsen (COP21)

·       Olika sätt att mäta växthusgaser (produktion och konsumtion)

·       Mat, klimat och hälsa

·       Global och nationell hälsa idag

·       Klimatrelaterade hälsoförändringar i framtiden

·       Mitigation: Sverige

·       Mitigation: Hälso- och sjukvården i Sverige

·       Mitigation: Individnivå – hållbara konsumtionsmönster

·       Anpassning: Hälso- och sjukvården i Sverige

·       Klimatetik

Arbetet genomfördes individuellt och kollektivt vid två heldagsmöten i Katrineholm respektive Stockholm. De framtagna föreläsningarna finns samlade i en dropboxmapp som i nuläget bara är tillgänglig för klimatgruppen. Innan det görs mer publikt ska materialet utvärderas och vi ska ta ställning till rättighetsfrågor.

Ett samarbete pågår med Läkarförbundet arbetsgrupp för Klimat och hälsa för att utnyttja bildbanken i ett riktat informationsarbete.

Om intresse finns att utnyttja dessa bilder för en föreläsning är det bara att ta kontakt med Klimatgruppens ordförande Gösta Alfven () eller Björn Fagerberg ().

Syftet är att utvärdera materialet och ta ställning till rättighetsfrågor innan det görs mer publikt.