Senaste nytt från Läkare för Miljön

Författare: Björn Fagerberg  

Under hösten 2015 beslöt styrelsen att ta fram ett föreläsarpaket av bilder på temat klimat och hälsa. Syftet var tvåfaldigt: Dels ville vi tillsammans göra en kunskapsinventerering, dels göra tillgängligt ett bibliotek av bilder för föreläsningar.  

Åtta medlemmar ur styrelsen deltog i arbetet. Efter att ha enats om en disposition och vilka källor att använda fördelades ansvaret att ta fram presentationerna enligt nedanstående uppdelning.

·       Parisöverenskommelsen (COP21)

·       Olika sätt att mäta växthusgaser (produktion och konsumtion)

·       Mat, klimat och hälsa

·       Global och nationell hälsa idag

·       Klimatrelaterade hälsoförändringar i framtiden

·       Mitigation: Sverige

·       Mitigation: Hälso- och sjukvården i Sverige

·       Mitigation: Individnivå – hållbara konsumtionsmönster

·       Anpassning: Hälso- och sjukvården i Sverige

·       Klimatetik

Arbetet genomfördes individuellt och kollektivt vid två heldagsmöten i Katrineholm respektive Stockholm. De framtagna föreläsningarna finns samlade i en dropboxmapp som i nuläget bara är tillgänglig för klimatgruppen. Innan det görs mer publikt ska materialet utvärderas och vi ska ta ställning till rättighetsfrågor.

Ett samarbete pågår med Läkarförbundet arbetsgrupp för Klimat och hälsa för att utnyttja bildbanken i ett riktat informationsarbete.

Om intresse finns att utnyttja dessa bilder för en föreläsning är det bara att ta kontakt med Klimatgruppens ordförande Gösta Alfven () eller Björn Fagerberg ().

Syftet är att utvärdera materialet och ta ställning till rättighetsfrågor innan det görs mer publikt.
Dela på:
Template by JoomlaShine