plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

En färd längs Göta älv med IfM och LfM

I juni 2016 anordnade Ingenjörer för Miljön, Göteborgsgruppen, återigen en studiresa, och återigen följde några av LfM:s medlemmar med.

Denna gång gick färden längs Göta Älv - transportled, turistmagnet, färskvattentäkt och energikälla. Det var ett riktigt digert program man hann med!

Läs ett utförligt referat skrivet av vår medlem Barbro Robertsson. 

Kemikalier och folkhälsa: ny WHO-rapport

Public health impact of chemicals: knowns and unknowns

En rykande färsk rapport från WHI uppskattar att 1,3 liv och 43 millioner friska levnadsår gått förlorade under 2012 på grund av exponering för vissa kemikalier.

Vi utsätts för olika kemikalier varje dag, via olika vägar som magtarmkanalen, luftvägarna och huden. Men vad vet vi om effekterna på folkhälsan? Och lika viktigt - vad vet vi inte?

Rapporten ger konkreta exempel på effektiva åtgärder för att förebygga död och sjukdom orsakade av kemikalier och visar på de ekonomiska vinster som kan göras. 

Emellertid finns data endast för ett litet antal kemikalier. Människor är utsatta för många fler kemikalier varje dag. Oavsiktliga förgiftningar uppskattas orsaka 193 000 dödsfall varje år, där merparten orsakas av förebyggbar kemisk exponering.

Till rapporten 


 

Fler artiklar...