LfM Nyhetsbrev april 2018

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

 

Årsmöte och nystart!

Den 10 mars hade vi årmöte i en samlingslokal på Tullportsgatan vid Hammarbyhamnen i Stockholm. 15 medlemmar deltog.

Vi inledde med vegetarisk lunch, tillagad främst av Margareta Falk-Hogstedt, som även fixat lokalen. Hennes man Christer var behjälplig.

Sedan gav Ingrid Eckerman en bred exposé över föreningens historia och vad som uträttats allt sedan starten 1991. Ingrid som varit med alla 27 åren, var ordförande under många år och på senare år kassör, informations- och medlemsansvarig. Hon har hela tiden varit drivande, framförallt i fråga om läkemedel och kemikalier. En milstolpe var då man i samarbete med Apoteksbolaget och Stockholms läns landsting framtvingade införmation om läkemedlens miljöeffekter vilket nu är standard i FASS. En annan är att man via vår internationella organisation ISDE lyckats få FNs miljöorgan SAICM att ta upp läkemedlens miljöaspekter som en viktig fråga. Otaliga är de större och mindre möten och konterenser som Ingrid organiserat om hälsoaspekter på trafik, mat, kemikalier och klimat mm. Vid det efterföljande årsmötet utsågs Ingrid till hedersmedlem.

Vid årsmötet valdes 3 nya styrelsemedlemmar, nämlgen Ellinor Berg, Maria Wolodarski och Carl-Gustaf Elinder, den sistnämnde även kassör. Däremot blev det ingen ny ordförande utan undertecknad kvarstår 1 år. Eftersom ingen av de nya var närvarande beslöts att nästa styrelsemöte skulle vara ett fysiskt möte så att den nya styrelsen skulle få lära känna varandra. Medlemsavgiften diskuterades och mötet beslöt att avgifterna skall vara oförändrade. Nya revisor blir Göran Reitberger och Jens-Christian Martineus. Verksamhetsberättelse och -plan finns på hemsidan, liksom protokollet.

De nyvalda styrelsemedlemmarna innebär en utökning och föryngring av styrelsen. Dessutom tillförs nya kompetenser (se nedan). Det lovar gott för föreningens fortsatta verksamhet!

Sven Blomqvist, ordförande

 

 


Nya i styrelsen

Ellinor Berg går fjärde terminen på läkarlinjen i Uppsala. Det är mycket glädjande att LfM åter fått en studentrepresentatnt i styrelsen. Miljöintresset är stort bland medicinstudenter.

Maria Wolodarski är onkolog på Karolinska sjukhuset i Solna (Radiumhemmet). Hon är läkarrepresentant i sjukhusets miljögrupp ich skall repsentera KS på Clin Med-konferensen i Holland i höst som handlar om sjukvårdens miljö- och klimateffekter.

Carl-Gustaf Elinder är överläkare och professor i njurmedicin på KS. Han var tidigare professor i arbets- och miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av kemikalier. Han forskar bl a på njursvikt orsakad av arbete i hett klimat (se nedan)


Klimatriksdagen

4-6/5 går Klimatriksdagen av stapeln i Aula Magna på Stockholms Universitet i Frescati i Stockholm. Det är den andra riksdagen. Den första hölls i Norrköping 2014. Meningen är att samla alla som arbetar för att lindra effekterna av klimatomställningen, skriva och diskutera motioner varav vissa utvalda lämnas vidare till politiker.

LfM sponsrar evenemanget med 5000 kr och har även ett informationsbord utanför möteslokalen. 6 persoer från styrelsen deltar i mötet och bemannar informationsbordet.

Vi har lämnat in 2 motioner: en om behovet av utbildning av all sjukvårdspersonal om effekter och hälsokonsekvenser av varmare klimat och en om behovet av fiskodlingar på land då fisken i havet tryter. Bägge motionerna (nr 191 och 170 ) finns på hemsidan: klimatriksdagen.se

Som framgår av vårt engagemang är detta en mycket viktig aktivitet i klimatomställningen. Att på detta sätt samla alla goda krafter är mycket positivt.


Njursvikt vid arbete i hett klimat

På senare år har man upptäckt att det pågår en epidemi av allvarlig njursvikt bland människor som arbetar utomhus i hett klimat i Latinamerika  och Södra Asien., t ex arbetare på sockerrörsplantager och risfält. De kända riskfaktorerna för njursvikt saknas men man tror att intorkning och rubbningar i saltbalansen är viktiga patogenetiska mekanismer. Tillståndet som orsakat många dödsfall kallas Chronic Kidney Disease of unknown cause (CKDu). Genom samarbete med lokal sjukvårdspersonal på Sri Lanka och i Indien avser man att kartlägga utbredningen av sjukdomen och analysera prover, inklusive njubiopsier, i Sverige. En forskargrupp har satts upp på Karolinska sjukhuset under ledning av Carl-Gustaf Elinder.

Liknande forskningsprojekt bland sockerrörsarbetare i Latinamerika pågår vid Karolinska Institutet.


 

APRIL 2018


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till [email protected].


Betalt medlemsavgiften 2018?

Få betalade sin medlemsavgift för 2017. I år blir det bättre!

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Bankgiro 5063-8956

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 


Nyhetsbrev LfM Nyår 2019

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

 

Bästa medlemmar! Rättad version. Bl a rätt datum för årsmötet: 9/3.


Tankar vid årsskiftet 2018/19.

År 2018 måste bli ihågkommet som året då klimatförändringen och dess konsekvenser äntligen kom upp ordentligt på agendan i Sverige. Särskilt efter extremsommaren med utmattande värme, skogsbränder, torka och skördekatastrof. Tidningar och övriga media har tagit upp och behandlat problemen på ett helt annat sätt än tidigare. DNs kulturchef Björn Wiman har nästan blivit tidningens klimatchef. Gretas skolstrejk för klimatet har fått stor uppmärksamhet och många supportrar, dock inte så många ungdomar som man kunde ha hoppats. Vi är många som uttryckt vårt stöd genom #doctorsforfurure. Vad det innebär förutom att man vill uppmärksamma klimatproblemet och önskar mera action från samhällets sida har jag dock inte fått klart för mig. Kanske är det fullt tillräckligt.

Även i valrörelsen uppmärksammades klimatet. Dock ganska tillfälligt. Efter valet har ju allt fokus lagts på de hittills fruktlösa regeringsförhandlingarna. Några nya initiativ på klimatområdet har ju naturligtvis inte tagits. Däremot innebär Moderaternas och KDs antagna budget en katastofal nedskärning av anslagen till klimatomställning, naturvård och miljö.

COP-mötet i Katowice blev inte det fiasko som många fruktat. Trots obstruktion från de oljeproducerande länderna USA, Ryssland och Saudiarabien lyckades man komma överens om en färdplan för att uppnå det som står i Parisavtalet. Mycket arbete återstår dock, inte minst då det gäller överföring av omställningspengar från rika till fattigare länder.  

Även om klimatet och dess effekter, inte minst på folkhälsan, uppmärksammas och diskuteras betydligt mer är tidigare, så har det ännu inte lett till någon märkbar beteendeförändring hos det stora flertalet. Folk flyger och konsumerar ungefär som förut och Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar inte längre. Att kunskap inte direkt leder till beteendeförändring är något som vi fick lära oss till exempel då HIV-epidemin kom på 80-talet. Beslut om att ändra sitt beteende är något som växer fram långsamt och underlättas av om många i ens omgivning gör samma sak. Dessutom måste det vara lätt att göra rätt. Det är här som vi efterlyser politiska initiativ. Både i form av skatteregler och lagar.

Låt oss hoppas att 2019 blir året då vi tar avgörande steg mot ett mera hållbart samhälle grundat på den solida kunskap som nu finns.

Gott nytt år!


Sven Blomqvist
Ordförande LfM

 


Höstmöte i Karlstad

Styrelsearbetet i LfM sker huvudsakligen via telefonmöten och mejl. Varje höst brukar vi dock ha ett fysiskt möte, vanligen i Göteborg. I år var mötet emellertid förlagt till Värmland, där föreningens nybildade och aktiva lokalförening finns. Vi träffades på vårdcentralen Gripen mitt i Karlstad i slutet av oktober. Fem medlemmar från Värmlandsgruppen deltog  och berättade om sitt arbete mot landstinget i Värmland. Man planerar att starta en grön vårdcentral som skall drivas med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Det skall också bedrivas utvecklingsarbete för att pröva nya metoder för att minska miljöpåverkan. Externa forskningsmedel skall sökas i samarbete med Karlstads universitet.

Efter mötet har det kommit klartecken att starta projektet på en vårdcentral i Karlstad. Man har även beviljat en halvtids läkartjänst för utvecklingsarbete. Mycket glädjande och spännande!

Den som är intresserad av projektet med en Grön Vårdcentral i Värmland kan kontakta Klaus Stein som leder lokalföreningen i Värmland: [email protected]

 


Temanummer i Läkartidningen om Grön hälso- och sjukvård.

Ett temanummer om sjukvård som belastar miljön så litet som möjligt, främst inom slutenvården har färdigställts med styrelseledamoten Björn Fagerberg som redaktör. Det innehåller bl a beskrivning av projekt från NHS i England. Dessutom svenska exempel från Västa Götalandsregionen och Skåne. Avslutningsvis en artikel av vår vice ordförande Sofia Hammarstrand och studenten Vindar Fritzell i Lund om hur sjukvården måste anpassa sig till klimatförändringens hälsoeffekter.

Temanumret kommer att publiceras under första kvartalet 2019. Håll utkik!


Årsmöte 9 mars

LfMs årmöte brukar gå av stapeln i Stockholm en lördag i mars månad. Det är trevliga tillställningar som inleds med vegetarisk lunch. Därefter har vi en inbjuden föredragshållare som pratar om något angeläget ämne med efterföljande livliga diskussioner. Sedan blir det kaffe innan det formella årsmötet. Årsmötet är ett av få tillfällen under året att träffas inom föreningen. Vi vill gärna ses och diskutera men samtidigt vill vi ju minimera resandet.

Årets årmöte blir lördag 9/3 på Dörjgränd 6 vid Hammarbyslussen på Söder i Stockholm. Föredragshållare är ännu inte bestämd. Kallelse kommer men reservera gärna datumet redan nu!


 

Nyår 2019


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till [email protected].


Glömt medlemsavgiften?

Under 2018 har vi fått glädjande många nya medlemmar. Få av de som redan är medlemmar har dock betalat sin medlemsavgift för 2018. Det är lätt att glömma, särskilt om man swishar. Du vill väl vara med även fortsättningsvis? Nyligen skickade vi ut mejl med påminnelse om årsavgiften 2019.

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Nyhetsbrev LfM Nyår 2019

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

 

Bästa medlemmar! Rättad version. Bl a rätt datum för årsmötet: 9/3.


Tankar vid årsskiftet 2018/19.

År 2018 måste bli ihågkommet som året då klimatförändringen och dess konsekvenser äntligen kom upp ordentligt på agendan i Sverige. Särskilt efter extremsommaren med utmattande värme, skogsbränder, torka och skördekatastrof. Tidningar och övriga media har tagit upp och behandlat problemen på ett helt annat sätt än tidigare. DNs kulturchef Björn Wiman har nästan blivit tidningens klimatchef. Gretas skolstrejk för klimatet har fått stor uppmärksamhet och många supportrar, dock inte så många ungdomar som man kunde ha hoppats. Vi är många som uttryckt vårt stöd genom #doctorsforfurure. Vad det innebär förutom att man vill uppmärksamma klimatproblemet och önskar mera action från samhällets sida har jag dock inte fått klart för mig. Kanske är det fullt tillräckligt.

Även i valrörelsen uppmärksammades klimatet. Dock ganska tillfälligt. Efter valet har ju allt fokus lagts på de hittills fruktlösa regeringsförhandlingarna. Några nya initiativ på klimatområdet har ju naturligtvis inte tagits. Däremot innebär Moderaternas och KDs antagna budget en katastofal nedskärning av anslagen till klimatomställning, naturvård och miljö.

COP-mötet i Katowice blev inte det fiasko som många fruktat. Trots obstruktion från de oljeproducerande länderna USA, Ryssland och Saudiarabien lyckades man komma överens om en färdplan för att uppnå det som står i Parisavtalet. Mycket arbete återstår dock, inte minst då det gäller överföring av omställningspengar från rika till fattigare länder.

Även om klimatet och dess effekter, inte minst på folkhälsan, uppmärksammas och diskuteras betydligt mer är tidigare, så har det ännu inte lett till någon märkbar beteendeförändring hos det stora flertalet. Folk flyger och konsumerar ungefär som förut och Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar inte längre. Att kunskap inte direkt leder till beteendeförändring är något som vi fick lära oss till exempel då HIV-epidemin kom på 80-talet. Beslut om att ändra sitt beteende är något som växer fram långsamt och underlättas av om många i ens omgivning gör samma sak. Dessutom måste det vara lätt att göra rätt. Det är här som vi efterlyser politiska initiativ. Både i form av skatteregler och lagar.

Låt oss hoppas att 2019 blir året då vi tar avgörande steg mot ett mera hållbart samhälle grundat på den solida kunskap som nu finns.

Gott nytt år!


Sven Blomqvist
Ordförande LfM


Höstmöte i Karlstad

Styrelsearbetet i LfM sker huvudsakligen via telefonmöten och mejl. Varje höst brukar vi dock ha ett fysiskt möte, vanligen i Göteborg. I år var mötet emellertid förlagt till Värmland, där föreningens nybildade och aktiva lokalförening finns. Vi träffades på vårdcentralen Gripen mitt i Karlstad i slutet av oktober. Fem medlemmar från Värmlandsgruppen deltog och berättade om sitt arbete mot landstinget i Värmland. Man planerar att starta en grön vårdcentral som skall drivas med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Det skall också bedrivas utvecklingsarbete för att pröva nya metoder för att minska miljöpåverkan. Externa forskningsmedel skall sökas i samarbete med Karlstads universitet.

Efter mötet har det kommit klartecken att starta projektet på en vårdcentral i Karlstad. Man har även beviljat en halvtids läkartjänst för utvecklingsarbete. Mycket glädjande och spännande!

Den som är intresserad av projektet med en Grön Vårdcentral i Värmland kan kontakta Klaus Stein som leder lokalföreningen i Värmland:


Temanummer i Läkartidningen om Grön hälso- och sjukvård.

Ett temanummer om sjukvård som belastar miljön så litet som möjligt, främst inom slutenvården har färdigställts med styrelseledamoten Björn Fagerberg som redaktör. Det innehåller bl a beskrivning av projekt från NHS i England. Dessutom svenska exempel från Västa Götalandsregionen och Skåne. Avslutningsvis en artikel av vår vice ordförande Sofia Hammarstrand och studenten Vindar Fritzell i Lund om hur sjukvården måste anpassa sig till klimatförändringens hälsoeffekter.

Temanumret kommer att publiceras under första kvartalet 2019. Håll utkik!


Årsmöte 9 mars

LfMs årmöte brukar gå av stapeln i Stockholm en lördag i mars månad. Det är trevliga tillställningar som inleds med vegetarisk lunch. Därefter har vi en inbjuden föredragshållare som pratar om något angeläget ämne med efterföljande livliga diskussioner. Sedan blir det kaffe innan det formella årsmötet. Årsmötet är ett av få tillfällen under året att träffas inom föreningen. Vi vill gärna ses och diskutera men samtidigt vill vi ju minimera resandet.

Årets årmöte blir lördag 9/3 på Dörjgränd 6 vid Hammarbyslussen på Söder i Stockholm. Föredragshållare är ännu inte bestämd. Kallelse kommer men reservera gärna datumet redan nu!


 

Nyår 2019


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till .


Glömt medlemsavgiften?

Under 2018 har vi fått glädjande många nya medlemmar. Få av de som redan är medlemmar har dock betalat sin medlemsavgift för 2018. Det är lätt att glömma, särskilt om man swishar. Du vill väl vara med även fortsättningsvis? Nyligen skickade vi ut mejl med påminnelse om årsavgiften 2019.

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

 


9 sept Valet 2018: Brev till politiker

Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

Styrelserna för Ingenjörer och Läkare för Miljön utformade därför ett brev som skickades till rikspolitikerna via föreningarnas ordföranden.
Brev till riksdagspolitiker: Rikspolitikerbrev_180821.docx.

Föreningarna utformade också ett brev riktat till kommunpolitiker, som medlemmar själva kunde ladda ner och skicka till politiker i sina egna kommuner.
Brev till kommunpolitiker: Politikerbrev_kommuner_180821.docx.

Över 40 brev skickades till riksdagspolitiker och omkring 50 brev till kommunpolitiker (Uppsala, Lund, Nacka, Härryda kommuner). Många av de som svarade var positiva till blocköverskridande samarbete.

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2019 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Joomla Extensions