Globala miljöfrågor

Ska LfM uttala sig mot kärnkraft?  Du hittar många länkar i den här artikeln

I stället för kärnkraft  Om fusionskraft. Fokus 27.6.2011

Russian Plutonium Program: Nuclear waste, accidents and senseless huge costs  Ecodefense! 2010

Nuclear power? Yes please  A website for discussion and promotion of nuclear power   

The Oil Drum  Discussions about energy and our future

Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ration in Fallujah, Iraq 2005-2009  Int J Environ Res Public Health 2010;7:2828-37

Uranbrytning förorenar samhällen i Niger  Greenpeace vårrapport 2010

Uranium mines in Niger – radioactivity in the streets of Akokan  Greenpeace Briefing november 2009

Europa ska minska hälsorisker till 2020  Läkartidningen 15.3.2010

European governments adopt comprehensive plan to reduce environmental risks to health by 2020  WHO Europe 12.3.2010

Uranium and Health - the Health Effects of Exposure to Uranium and Uranium Weapons Fallout  European Committee on Radiation Risk 2010:2

Klimatmagasinet Effekt

Peak oil, klimat och ekonomi - en trasslig härva  Ett bildspel från Klimataktion

www.nonuclear.se  Miljörörelsens syn på energifrågan

Ställ om  SVT:s hemsida om klimatförändringarna

Human Health Implications of Uranium Mining and Nuclear Power Generation Vakil C, Harvey L. Maj 2009  Eller ladda upp här.

Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment Annals of the New York Academy of Sciences 2009;1181:1-327

Östersjön - världens mest radioaktiva hav
Nya Åland 16.2.2009

Leave the algae alone  Low-Tech Magazine 4.8.2008

Medical isotope production and nuclear terrorism
Nancy Covington, Canadian Medical Association Journal 2008;179(1):54-55

Motåtgärder i växtodlingen efter ett nedfall av radioaktivt cesium vid olika nedfallsnivåer och årstider Jordbruksverket 2008:27.

Förorening med radioaktiva ämnen Jordbruksverkets hemsida

How Our Fossil Fuel Dependence Is Jeopardizing Our Health Care System Orion Magazine July/August 2007 

Cancerökning i Sverige kan kopplas till Tjernobylolyckan
Pressmeddelande från Linköpings universitet 30.5.2007.

Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986 Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 2007.

Tema klimatpolitik Nyhetsbrevet 2-3/2007

Uranbrytning i Sverige? Artikel i Nyhetsbrevet 1/2007

"Efter oljetoppen" En rapport om att bygga beredskap inför en framtida oljeknapphet.

Ska vi bryta uran i Sverige? Läs mer på www.nejtilluranbrytning.nu

Energibrist och hälsa Artikel i Nyhetsbrevet 1/2006

Tema kärnkraft Nyhetsbrevet 3-4/2005

Tema: När oljan blir dyrare Nyhetsbrevet 2-3/2004

Quantifying the error in risk estimates. Increases in leukemia in infants in Wales and Scotland following Chernobyl: Evidence for error in statuary risk estimates  Energy and environment 2001;11:127-139   

Template by JoomlaShine