Globala miljöfrågor

DE FYRA HÅLLBARHETSPRINCIPERNA

Läkare för Miljön bildades 1991 som ett yrkesnätverk inom Det Naturliga Steget (DNS). Vi anser att vår tids viktigaste överlevnadsfråga är att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle. Vi bygger vårt tänkesätt på de fyra hållbarhetsprinciperna:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....

… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).

… undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…

… från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

SE FILM 

Water - there is no living without it  En serie föreläsningar om vatten vid Göteborgs Universitet

Georg Carlin - Saving the Planet  En tragikomisk beskrivning av läget 

Earth focus: Can we live within the planet's border?  Från Tällberg forum 2009

White board seminar with Johan Rockström: Introducing planet bounderies  Stockholm Resilience Centre 2009

Se Planeten, SVTs serie om fyra program.

Se Homeproject - en långsam film om jorden.

 

LÄS MER

Measuring health gains from sustainable development  WHO 2012

One Planet, How Many People? A Review of Earth's Carrying Capacity  UNEP GEAS 2012

Viewpoint: The time Britain slid into caos  BBC News 25.5.2012

En hållbar framtid kräver brett samarbete  Karl-Henrik Robèrt och Mikaela Valtersson i GP 18.3.2011

Principerna för hållbar utveckling lika universella som fotbollsregler  Norden 2.2.2011

Vad planeten tål - gränser för mänsklig utveckling  Gröna liberaler 2010

Johan Rockström: Så mycket tål jorden  Miljöaktuellt 24.9.2009

Planetens gränser: Hockeyklubborna anfaller  Klimatmagasinet Effekt 15.10.2009

The nine planet bounderies 
Stockholm Resilience Centre 2009
Planetary Boundaries  Bilden i Nature News, 2009 
Tipping towards the unknown
  Stockholm Resilience Centre 2009 
What is Resilience?
  Stockholm Resilience Centre 2007
 
Planet bounderies for sustainable life identified  Azdailysun.com 28.9.2009

Bounderies for a Healthy Planet  Scientific American 2010  

Våra ekologiska fotavtryck - mycket material hos WWF.

Living planet 2008 WWFs rapport om våra ekologiska fotavtryck.
Svenska  Hämta hela rapporten eller en summering.
Engelska

Främja hälsa - en nyckel till hållbar utveckling  Vår f.d. ordförande Johan Hallbergs presentation 26.1.2008

Miljömålsportalen  Om Sveriges 16 miljökvalitetsmål och hur vi lyckas med dem.

Miljökonsekvenser av krig och konflikter. En rapport från Försvarets forskningsinstitut FOI 2006.

Hållbar utveckling "En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn." Läs om regeringens arbete.

Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering. Rapport från Folkhälsoinstitutet 2005. Här finns rapporten.

Barn, miljö och hälsa. Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2005.

HEAL Health and Environment Alliance  Vill medvetandegöra sambandet mellan miljö och hälsa.

Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000. Publicerad 2002.
Till rapporten

Template by JoomlaShine