plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Ekonomi och hälsa

Ekonomi och hälsa - Economics

Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp. Read More

Traditionell s.k. neoklassisk ekonomi hävdar att välfärd mäts i penningvärde - ju mer, desto bättre. Modern lyckoforskning tyder dock på att när människor nått en viss nivå av materiell standard och trygghet så upplever man sig inte lyckligare av att få ännu högre materiell standard. I stället är det mjuka värden man blir lycklig av - nätverk, tid för familjen, naturupplevelser etc.

Dagens ekonomiska system bygger på ökad (materiell) konsumtion samt risktagande i form av investeringar mm. Detta ökar risken för nya finansiella kriser med personliga tragedier som följd. För att människor ska vilja konsumera uppmuntras de att känna sig otillfredsställda,  missnöjda, inte nöjda med sin lott.

Kanske är det detta som ligger bakom att den mentala hälsan i befolkningen har sjunkit. Detta påverkar i sin tur kroppsliga funktioner och kan leda till eller förvärra folksjukdomar.

Läs mer här!

 

Cirkulär ekonomi - vad är det?

"Cirkulär ekonomi" tycks vara ett nytt mantra. Under alla de miljöseminarier jag bevistade under våren så var detta en punkt. Bland annat påpekades på Kemidagarna att man måste tänka sig noga för så att återanvändning inte medför ytterligare negativ miljöpåverkan. Klart är att "affärsidé" är ett bärande begrepp.

Läs mer

Naomi Klein: Kapitalismen förstör jorden

Naomi Klein har återigen gett ut en uppmärksammad bok: This changes everything. Capitalism vs climate.

Sverker Sörlin recenserar den i DN 4.10.2014. Eftersom artikeln inte finns på nätet har den fotograferats och finns som bifogad fil till denna artikel. Öppna hela artikeln först! Förstora sedan texten så går den att läsa.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Naomi Klein DN 4.10.2014 Sörlin IMG_3041.pdf)Naomi Klein Recension S Sörlin DN 4.10.2014 3924 kB

Läs mer

Lancet: Den ekonomiska krisen slår mot folkhälsan

För ett år sedan beskrevs i The Lancet hur den grekiska krisen lett till minskade sjukvårdsresurser och ökande ohälsa.

Nu jämför man hälsan i länder som tacklat ekonomisk kris på olika sätt. Åtstramningar i statsfinanserna leder till situationer som i Grekland. Island hanterade krisen på annat sätt, och där har den inte satt märkbara spår i folkhälsan. 

Läs mer