Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp. Read More

Traditionell s.k. neoklassisk ekonomi hävdar att välfärd mäts i penningvärde - ju mer, desto bättre. Modern lyckoforskning tyder dock på att när människor nått en viss nivå av materiell standard och trygghet så upplever man sig inte lyckligare av att få ännu högre materiell standard. I stället är det mjuka värden man blir lycklig av - nätverk, tid för familjen, naturupplevelser etc.

Dagens ekonomiska system bygger på ökad (materiell) konsumtion samt risktagande i form av investeringar mm. Detta ökar risken för nya finansiella kriser med personliga tragedier som följd. För att människor ska vilja konsumera uppmuntras de att känna sig otillfredsställda,  missnöjda, inte nöjda med sin lott.

Kanske är det detta som ligger bakom att den mentala hälsan i befolkningen har sjunkit. Detta påverkar i sin tur kroppsliga funktioner och kan leda till eller förvärra folksjukdomar.

Läs mer här!

 

Överdos - en film om nästa finanskris

Det finns de som hävdar att vi är på väg mot en ny finanskris.

Se filmen "Overdose - the Next Fincancial Crisis" på Youtube.

 

Doctors for the Environment Australia (DEA) diskuterar ekonomisk tillväxt.
Läs mer här.

Economic_Growth_and_Healt_Poster_DEA_liten

 

Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp.

Artiklar, debatt

Life Beyond Growth 2012 report   

40 years of Limits to Growth  Resilience Science 29.2.2012

Health effects of finacial crisis: omens of a Greek tragedy The Lancet 2011:378;1457 - 1458

De fallna profeterna Fokus 16.9.2011

Ekonomi utan tillväxt  Cogito 2011

Sustainable Shrinkage: Envisioning a Smaller, Stronger Economy  Solutions Augusti 2011

Tillväxtforum 14.3.2011  Se föredragen

Tillväxtens dilemma  SvT.se 24.5.2011

Grön tillväxt slår mot småbrukarna  NT.se 20.5.2011

Kan hållbarhet löna sig?  Norden, hämtat 21.5.2011

Nicole Foss  En föreläsning med den uppmärksammade professorn som får oss att förstå sambanden mellan olja, energi och ekonomi.

Global utmaning  En oberoende tankesmedja med ämnen som ekonomi, miljö och demokrati

Post Carbon Institute 

Miljöekonomin förför  Ecoprofile Sverige 29.11.2010

Vår tillväxt är oekonomisk  GP debatt 11.11.2010  

Steg 3  Ett nätverk för ett nytt samhällssystem  

The Solutions Journal 

Richard Heinberg
  Författare och krönikör med intresse för post-kol-eran 

Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue  Journal of Cleaner Production 210;6/18;511-518

Planet bounderies and breaking growth  Futurism now 31.10.2010 

Nerväxten börjar vid Medelhavet  Effekt 30.3.2010

Från monopol till konkurrens och pluralism inom nationalekonomin  Peter Söderbaum, Fria tidningen 22.2.2010

Economic Growth and Health Poster  DEA (Doctors for the Environment Australia)

Minskad biologisk mångfald oroar företagare  Miljö&Utveckling 16.8.2010

Traditionell nationalekonomi inget för hållbar utveckling  Peter Söderbaum, Miljöforskning 2/2006

Hållbar tillväxt - möjlighet eller motsägelse? En granskning av aktörer och strategier inom EU och Lissabonprocessen  Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola 2005:1


Forskning och utbildning


Stockholm Resilience Centre   

Ekologisk ekonomi vid Stockholms universitet

GETI Global Energy Transformation Institute GETI

R&D Research and Degrowth

2nd Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity  Barcelona 2010   


Böcker

Christer Sanne: Keynes barnbarn,
2007. Beskriver hur vi i stället för att dra ner på arbetstiden ökar vår konsumtion.
Beställ på Forskningsrådet Formas  
Beställ på Cogito

Stefan de Vylder: Världens springnota, 2009. Beskriver mekanismerna bakom den senaste finanskrisen.  
Läs och beställ på Ordfront
Bestäl på adlibris

Peter Söderbaum: Bortom BNP. Nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling. Studentlittteratur 2011. Beskriver hur den konventionella nationalekonomin ("allt kan värderas i pengar") behöver kompletteras med mjuka värden, t.ex. demokrati, ekologi, social välfärd.
Läs mer på hemsidan
Beställ på Bokus 


Omställning - transition

Omställning Sverige 

Ecoprofile Sverige 


Degrowth

Tillväxtens gränser  Effektmagasinet

Research & Degrowth 

Degrowth network 

Arithmetic, Population and Energy  (föreläsning i 8 delar)


Prosperity without growth
 

Jackson vill lösa tillväxtens dilemma  Referat från diskussionen på ABF. Här finns också föredragen och paneldiskussionen med Tim Jackson, Anders Wijkman och Johan Rockström.   SvT 16.2.2011

Det finns en önskan om ett nytt samtal om tillväxt  Miljömagasinet 25.2.2011

Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy  Sustainable Development Commission 30.3.2009
Här
 finns rapporten

Prosperity without growth. Economics for a finite planet. Tim Jackson, 2009.
Läs om boken 

Se filmer med Tim Jackson på youtube

Läs diskussionen  mellan Christer Sanne och Johan Erlandsson

Report review 

 

Template by JoomlaShine