Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp. Read More

Traditionell s.k. neoklassisk ekonomi hävdar att välfärd mäts i penningvärde - ju mer, desto bättre. Modern lyckoforskning tyder dock på att när människor nått en viss nivå av materiell standard och trygghet så upplever man sig inte lyckligare av att få ännu högre materiell standard. I stället är det mjuka värden man blir lycklig av - nätverk, tid för familjen, naturupplevelser etc.

Dagens ekonomiska system bygger på ökad (materiell) konsumtion samt risktagande i form av investeringar mm. Detta ökar risken för nya finansiella kriser med personliga tragedier som följd. För att människor ska vilja konsumera uppmuntras de att känna sig otillfredsställda,  missnöjda, inte nöjda med sin lott.

Kanske är det detta som ligger bakom att den mentala hälsan i befolkningen har sjunkit. Detta påverkar i sin tur kroppsliga funktioner och kan leda till eller förvärra folksjukdomar.

Läs mer här!

 

'Industrivärlden står inför en ruin vars lösning inte är ekonomisk. Ändå diskuteras nu ”ny grön ekonomi” i riksdagen, EU, världsbanken, och FN som vore detta en lösning. Men manipulationer av det ekonomiska systemet kan inte leda oss till en hållbar värld bortom världskonkursen.'

Via Facebook och Twitter får man länkar till intressanta artiklar. Här är några som berör världsekonomin och vår mat.

Globalisering skapar tillväxt bara för vissa  SvD 11.6.2012

Africa: Land Grabs Leave Africa Facing 'Hydrological Suicide' - Report  All Africa 12.6.2012

Bra med högre matpriser  Stefan de Vylder, Newsmill 20.6.2012

 

Många oroar sig för en global finans- och energikris. När muren föll och kommunismen på andra sidan järnridån byttes mot kapitalism ökade alkoholmissbruket kraftigt, och medellivslängden fr.a. bland männen sjönk. Självmordfrekvensen steg.

Nu har man tittat på hur hälsoläget i Grekland påverkats av den ekonomiska krisen som började 2007. Arbetslösheten ökade kraftigt, i de yngre grupperna upp til 40 %. Sjukhusbudgetar skars ner med 40 %. Det uppstod brist på personal och på förrådsvaror. En del försökte muta sig till vård.

Samtidigt ökade sjukhusinläggningarna med 24 %. Självmorden ökade med minst 17 %, och de tycktes framför allt ha samband med skuldsättning. Våld, mord och rån ökade. Antalet nyinfekterade med HIV och prostitution ökade, men resurser till rehabilitering av HIV-smittade och drogmissbrukare minskade.

Några positiva saker hände: alkoholmissbruk och rattfylleri minskade.

Läs artikeln i 

The Lancet

"Behöver vi inte fler »allmänläkare« – om jag får använda den formuleringen – som intresserar sig mer för breda frågeställningar?"

Chris Martenson

Varningstecknen blir allt fler. Det gäller USA såväl som Europa. En ekonomisk kris, av troligen aldrig tidigare skådade mått, väntar runt hörnet. Detta har tidigare beskrivits av bland annat Nicole Foss. Nu blev jag varse ett nytt föredrag av Chris Martenson

Han beskriver här de tre E:n som hänger samman: Economy, Energy, Environment. Hockeyklubban, dvs exponentialkurvan är densamma för ekonomisk tillväxt, energikonsumtion och utarmning av jordens resurser, beskrivet av Johan Rockström m.fl.  


Template by JoomlaShine