plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Ekonomi och hälsa

Ekonomi och hälsa - Economics

Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp. Read More

Traditionell s.k. neoklassisk ekonomi hävdar att välfärd mäts i penningvärde - ju mer, desto bättre. Modern lyckoforskning tyder dock på att när människor nått en viss nivå av materiell standard och trygghet så upplever man sig inte lyckligare av att få ännu högre materiell standard. I stället är det mjuka värden man blir lycklig av - nätverk, tid för familjen, naturupplevelser etc.

Dagens ekonomiska system bygger på ökad (materiell) konsumtion samt risktagande i form av investeringar mm. Detta ökar risken för nya finansiella kriser med personliga tragedier som följd. För att människor ska vilja konsumera uppmuntras de att känna sig otillfredsställda,  missnöjda, inte nöjda med sin lott.

Kanske är det detta som ligger bakom att den mentala hälsan i befolkningen har sjunkit. Detta påverkar i sin tur kroppsliga funktioner och kan leda till eller förvärra folksjukdomar.

Läs mer här!

 

Den ekonomiska krisen i Grekland påverkar hälsan

Många oroar sig för en global finans- och energikris. När muren föll och kommunismen på andra sidan järnridån byttes mot kapitalism ökade alkoholmissbruket kraftigt, och medellivslängden fr.a. bland männen sjönk. Självmordfrekvensen steg.

Nu har man tittat på hur hälsoläget i Grekland påverkats av den ekonomiska krisen som började 2007. Arbetslösheten ökade kraftigt, i de yngre grupperna upp til 40 %. Sjukhusbudgetar skars ner med 40 %. Det uppstod brist på personal och på förrådsvaror. En del försökte muta sig till vård.

Samtidigt ökade sjukhusinläggningarna med 24 %. Självmorden ökade med minst 17 %, och de tycktes framför allt ha samband med skuldsättning. Våld, mord och rån ökade. Antalet nyinfekterade med HIV och prostitution ökade, men resurser till rehabilitering av HIV-smittade och drogmissbrukare minskade.

Några positiva saker hände: alkoholmissbruk och rattfylleri minskade.

Läs artikeln i 

The Lancet

Den ekonomiska kollapsen kommer allt närmare

Chris Martenson

Varningstecknen blir allt fler. Det gäller USA såväl som Europa. En ekonomisk kris, av troligen aldrig tidigare skådade mått, väntar runt hörnet. Detta har tidigare beskrivits av bland annat Nicole Foss. Nu blev jag varse ett nytt föredrag av Chris Martenson

Han beskriver här de tre E:n som hänger samman: Economy, Energy, Environment. Hockeyklubban, dvs exponentialkurvan är densamma för ekonomisk tillväxt, energikonsumtion och utarmning av jordens resurser, beskrivet av Johan Rockström m.fl.  


Läs mer