Många oroar sig för en global finans- och energikris. När muren föll och kommunismen på andra sidan järnridån byttes mot kapitalism ökade alkoholmissbruket kraftigt, och medellivslängden fr.a. bland männen sjönk. Självmordfrekvensen steg.

Nu har man tittat på hur hälsoläget i Grekland påverkats av den ekonomiska krisen som började 2007. Arbetslösheten ökade kraftigt, i de yngre grupperna upp til 40 %. Sjukhusbudgetar skars ner med 40 %. Det uppstod brist på personal och på förrådsvaror. En del försökte muta sig till vård.

Samtidigt ökade sjukhusinläggningarna med 24 %. Självmorden ökade med minst 17 %, och de tycktes framför allt ha samband med skuldsättning. Våld, mord och rån ökade. Antalet nyinfekterade med HIV och prostitution ökade, men resurser till rehabilitering av HIV-smittade och drogmissbrukare minskade.

Några positiva saker hände: alkoholmissbruk och rattfylleri minskade.

Läs artikeln i 

The Lancet

Dela på:
Template by JoomlaShine