"Behöver vi inte fler »allmänläkare« – om jag får använda den formuleringen – som intresserar sig mer för breda frågeställningar?"

Detta frågar sig Lars Calmfors, ordförande i Finanspolitiska rådet och professor i internationell ekonomi, vid ett föredrag i Nationalekonomiska föreningen i januari 2010. Detta refereras i Fokus 16.9.2011.

Peter Söderbaum är professor i nationalekonomi vid Mälardalens högskola. Han påpekar att de tongivande nationalekonomiska institutionerna världen över anammat en enda nationalekonomisk teori, som den enda rätta. Enligt den går allt att värdera i pengar.  Söderbaum anser att den måste kompletteras med mjuka värden, som demokratiska värden, sociala värden, kulturella värden.   

Att det nuvarande ekonomiska systemet, som är beroende av en ständigt ökande konsumtion, inte är hållbart är väl ingen nyhet för denna sidas läsare.

Tidigare artiklar om ekonomi och hälsa finner du här.

MER

De fallna profeterna  Fokus 16.9.2011

Novemberrevolutionen del 1-6  Dokument inifrån (Youtube)

Bortom BNP. Nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling  Studentlitteratur 2011

Cogito - den gröna tankesmedjan 

JAK medlemsbank - utan ränta

EKO-banken - ekologiskt, socialt, kulturellt

Dela på:
Template by JoomlaShine