"Cirkulär ekonomi" tycks vara ett nytt mantra. Under alla de miljöseminarier jag bevistade under våren så var detta en punkt. Bland annat påpekades på Kemidagarna att man måste tänka sig noga för så att återanvändning inte medför ytterligare negativ miljöpåverkan. Klart är att "affärsidé" är ett bärande begrepp.

Så här förklaras det på Cradlenet.se:  

En cirkulär ekonomi syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det är ekonomiskt, tillverkade, mänskligt, socialt eller fysiskt. Det säkerställer förbättrade flöden av varor och tjänster. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp. Produktion och transporter sker med förnyelsebara bränslen.

Så här säger Naturvårdsverket:

En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.

Regeringen:

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avall som en resurs - att göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara. 

Closing the loop heter EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Läs mer:

Supermiljöbloggen 

Hållbarhetsguiden  Stiftelsen svensk industridesign

Circular economy   

Ekonomisk hållbarhet  KTH

Pensionspengar fortsättar kränka mänskliga rättigheter  OmVärlden 8.6.2016

Dela på:
Template by JoomlaShine