Cirkulär ekonomi är ett ganska nytt begrepp som kommit mycket i ropet. På de kemi-konferenser jag varit på har alla talarna avslutat med att belysa hur deras koncept går ihop med cirkulär ekonomi. 

I DN har det funnits en hel del intressanta debattartiklar. Jag lägger ut dem här, även om jag vet att alla inte längre kan läsa dem utan att betala för dem.

Farligt och felaktigt om cirkulär ekonomi  DN 5.12.2016  En replik på nedanstående artikel.
Konjunkturinstitutet hävdar i sin miljöekonomiska rapport (DN Debatt 5/12) att cirkulär ekonomi inte gynnar tillväxten. Vi ska därför sluta fokusera på det ekonomiska och istället utgå från miljöeffekterna. Jag menar att detta är en både farlig och felaktig syn, skriver Robin Ljungar, Trä- och Möbelföretagen.

Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen  DN 4.12.2016 
Vår analys visar att styrningen mot en cirkulär ekonomi varken leder till ökad sysselsättning eller förbättrad ekonomisk tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan, skriver författarna till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport.

Den cirkulära ekonomin blir nästa stora revolution  DN 5.11.2016
Per-Anders Enkvist har en vision om hur vi kan sluta slösa med jordens resurser. Datorer kan plockas isär bättre så att råvarorna kan återvinnas, bilar och kontor kan delas och elektrikern kan även göra rörmokarens jobb.

Så kan svenska företag gå före mot fossilfri ekonomi  DN 3.11.2016
Parisavtalet börjar gälla i dag 4 november. Våra företags klimatarbete har hittills varit lönsamt. För att våga investera för nästa steg i den växande fossilfria ekonomin krävs nu en politik som gynnar svenska företags klimatsatsningar med målet utsläpp nära noll år 2030, skriver företrädare för företagen i Hagainitiativet.

Så kan Sverige bli ledande nation i resursekonomi  DN 30.4.2016
Det svenska näringslivet kan bli mer hållbart, resurssmart och därmed internationellt konkurrenskraftigt. Men för det behövs en tydlig politisk avsiktsförklaring och riktlinjer. Vi har listat sex områden där policyutveckling brådskar, skriver företrädare för näringsliv, forskning och myndigheter i en gemensam uppmaning.

En cirkulär ekonomi löser inte arbetslöshetsproblemet DN 24.6.2015 En reprik på nedanstående artikel.
Arbetslöshet beror inte alls på att vi inte kan hitta på vettiga arbetsuppgifter att utföra och den minskar därför inte heller om vi kommer på nya viktiga arbetsuppgifter, skriver Olof Johansson-Stenman i svar om cirkulär ekonomi (21/6).

Cirkulär ekonomi bra för både jobben och miljön  DN 21.6.2015 
Ställ om till kretslopp. Jobbdebatten lever kvar i industrisamhället. Det gör inte vi – och både teknikutvecklingen och klimatfrågorna innebär växande utmaningar. Omställning till en cirkulär ekonomi, där återanvändning och grön energi dominerar, är nödvändig, skriver representanter för fack, företag och forskning.

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine