Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört klimatförändringar som har en rad negativa effekter på miljö och hälsa. Inom en snar framtid kommer tillgångarna till olja och gas att minska. Kärnkraft kan under en begränsad period kompensera bortfallet. Men är miljö- och hälsoeffekterna mindre?

År 1975 skedde en partiell härdsmälta i den första av reaktorerna i kärnkraftsverket utanför Leningrad (St Petersburg). Det radioaktiva utsläppet uppges till 1 MCi. Det är oklart över hur stor yta det spred sig.

Men det har skett flera olyckor. 1992 läckte jod och andra radioaktiva ämnen från skadade bränslekanaler. 2005 dog tre arbetare när en smältenhet (ej radioaktiv) exploderade. År 2007 stängdes den andra reaktorn ner då kylsystemet inte fungerade. I augusti 2009 stängdes den tredje reaktorn tillfälligt pga. hål i en pump.

Den tredje reaktorn har fått 15 års förlängt tillstånd och får nu drivas till 2025.

Läs mer om Leningradverket:

Wikipedia   
Bellona 4.6.2007
The St Petersburg Times 5.11.2008
Pump & Systems  

Läs om Tjernobyl:

En resa både bakåt och framåt i tiden  Om Tjernobyl idag. SVT 19.6.2006
Tjernobyl och Pripyat 2006  Ett fotoreportage 
Ukraina hårdsatsar på kärnkraft  Fokus 14.4.2011

Miljomal

EU missar i stort sett alla sina miljömål. Regelverket är så fullt av kryphål att det tillåter utsläpp att öka. Detta gäller även koldioxidutsläpp.
Fria Tidningen 30.8.2010

När det gäller de sexton svenska miljömålen bedömer miljömålsrådet att endast ett mål är möjligt att nå, medan det krävs ytterligare åtgärder för sex av målen. Hela nio mål bedöms mycket svåra eller inte möjliga att nå.
Miljömålsrådets bedömning


Den 10 augusti anordnades ett seminarium om kärnkraft av antikärnkraftsrörelsen. Ett antal forskare belyste olika frågor. Närvarande på seminariet var förutom undertecknad även en kärnkraftsförespråkare. Detta har lett till en debatt där bland annat de slutsatser som Chris Busby dragit kring bröstcancer i Sverige och Tjernobylolyckan kritiseras starkt.

 SNF_PageHeader
Naturskyddsföreningen har granskat vad riksdagspartierna gjort på miljöområdet under mandatperioden med utgångspunkt i deras vallöften. Man konstaterar att löftesbrotten är många och att de finns i alla partier. De tre mindre borgerliga partiernas miljöambitioner har till exempel ofta blivit överkörda av Moderaterna. I oppositionen har tvärtom de mindre partierna fått Socialdemokraterna att rösta bättre än vad de lovade i valet 2006. Regeringens politik får underkänt. Även Miljöpartiet har en bit kvar till en riktigt bra miljöpolitik.

Idag talas det om att bränderna i Ryssland medför risk att radioaktivitet i marken sprids från förorenade områden. Tjernobyl känner alla till - men vad är Tjeljabinsk och Mayak i Ural?

1957 skedde i Sovjetunionen en katastrof som hittills rönt föga uppmärksamhet. Den är mest känd som Kyshtym-katastrofen efter den närmaste icke-hemliga staden. Fabrikens namn är MAYAK.

Radioaktiv_skylt_och_kor_37_Korovy_sm
Korna kan inte läsa skylten. Den radioaktiva floden Techa översvämmar ängarna varje år.

Anders Wijkman var en av inledningstalarna på vårt energiseminarium 20.5.2010. Titeln var "Energi - en ödesfråga för vårt samhälle?" Hans föredrag kommer att sändas i Öppna Kanalen Stockholm. Se det redan nu på Youtube!

Del 1      Del 2  
 Anders_Wijkman

Greenpeace har hittat höga nivåer av radioaktivitet i byn Akokan nära en urangruva som finansieras av franska Areva, samma företag som bygger den nya reaktorn i Finland. På ett ställe är strålningen nära 500 gånger över normal bakgrundsstrålning.

Template by JoomlaShine