plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Energifrågor och hälsa

Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört klimatförändringar som har en rad negativa effekter på miljö och hälsa. Inom en snar framtid kommer tillgångarna till olja och gas att minska. Kärnkraft kan under en begränsad period kompensera bortfallet. Men är miljö- och hälsoeffekterna mindre?

Den kommande omställningen

Oljan är dyrare än vad den varit på 50 år. För 50 år sedan räckte ett fat olja till att ta fram och få ut på marknaden 50 fat. Idag räcker det bara till 5 fat. När det går åt ett fat olja för att få fram ett fat - vad händer då?

Läs mer

Är kärnkraft lösningen?

Många anser att olika former av kärnkraft är lösningen på våra framtida energibehov eftersom koldioxidutsläppet blir minimalt. Men detta väcker många frågor. Är kärnkraft ett uthålligt alternativ?

Läs mer

Oljekrisen hotar vår sjukvård

Olja är råvara för en stor mängd läkemedel. Plast används flitigt i all sorts teknisk utrustning, inklusive "reservdelar" i människor. Oljan används för att transportera material, sjukvårdsarbetare och patienter. Även om vi i Sverige hämtar vår mesta energi för uppvärmning från vatten- och kärnkraft så krävs en viss mängd olja för att framställa denna energi.

Läs mer