I en serie artiklar hävdas att Internationella atomenergikommissionen och WHO kraftigt underskattat hälsoeffekterna från Tjernobyl-olyckan 1986.

I artiklarna påpekar man bland annat att de enda länder som tagits med i statistiken är Vitryssland (Belarus), Ukraina och den europeiska delen av Ryssland. Nedfallet spred sig dock över 40 % av Europa och stora delar av Asien. Nästan 400 miljoner människor utsattes för radioaktivitet högre än 4 kBq/m2 under perioden april till juli 1986.

Läs abstracts och artiklar: Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1181 Issue , Pages 1 - 327 (November 2009)

Läs också: Tondel M. Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986. Doktorsavhandling från Linköping 2007.

Dela på:
Template by JoomlaShine