Greenpeace har hittat höga nivåer av radioaktivitet i byn Akokan nära en urangruva som finansieras av franska Areva, samma företag som bygger den nya reaktorn i Finland. På ett ställe är strålningen nära 500 gånger över normal bakgrundsstrålning.


Ur Greenpeace vårrapport 2010 saxar vi denna artikel:

Uranbrytning förorenar samhällen i Niger

Uranbrytning är en av kärnkraftens riskabla baksidor. I Niger där det franska företaget Areva driver gruvor utanför Arlit och Akokan har befolkningen under flera år blivit utsatt för radioaktiv strålning. När Greenpeace följde upp situationen i höstas visade mätningar att föroreningarna fortfarande finns kvar.

Uran är ett radioaktivt grundämne som används som bränsle i kärnkraftsreaktorer. I och med att brytningen lätt sprider radioaktiva partiklar som finns i damm, sten och grus så innebär brytningen stora risker för de människor som arbetar i gruvorna men även för dem som lever i närheten av gruvområdena.

För ett par år sedan uppmärksammade olika organisationer att städer och byar nära Nigers urangruvor ofta var radioaktivt förorenade. Bland annat hittade man höga nivåer av strålning utanför sjukhuset i gruvbyn Akokan. Företaget som driver gruvan är den franska kärnkraftskoncernen Areva och uranet som bryts skickas vidare till franska kärnkraftverk.

Areva hävdar idag att de har åtgärdat problemet och att all strålning är borta. För att kontrollera att så var fallet reste ett team från Greenpeace till Akokan och även Arlit i november 2009. Förutom att göra mätningar besökte gruppen från Greepneace Arevas två gruvor Somair och Cominak, träffade gruvarbetare och intervjuade lokalbefolkningen för att ta reda på hur de upplevde situationen.

Årlig dos av strålning på en timme
Resultaten av Grenpeace kartläggning visar klart och tydligt att det fortfarande finns stora problem med radioaktiv strålning i området. I Akokan gjorde Greenpeace team mätningar på elva platser och hittade höga strålningsnivåer på sju av dem. I ett område gav mätinstrumenten utslag som visade på  nivåer 500 gånger högre än normalt. En människa som vistas i en sådan miljö exponeras för mer än den maximala tillåtna årliga dosen av radioaktiv strålning på mindre än en timme. Detta enligt gränsvärden som är satta av det internationella strålningssinstitutet ICRP.

"De här strålningsnivåerna är en fara för människors hälsa. Människor som rör sig på gatorna kan bli exponerade för en ansenlig dos strålning. Det finns även en framtida risk för att radioaktivt damm kan lösgöras från de förgiftade platserna" berättar Paul Johnston från Greenpeace forskningsenhet vid Exeteruniversitetet i Storbritannien.

Greenpeace kräver därför att de två städerna i Niger kartläggs igen och att åtgärder tas för att sanera de områden som uppenbarligen är förorenade. Som det är nu utsätts barn och vuxna utan att veta om det för strålning som i förlängningen kan ge dem men för livet.

Men det som händer i Niger är barar ett exempel på kärnkraftens baksidor4. Att  låta vissa människor betala med sin hälsa för att andra ska få el anser Greenpeace vara oacceptabelt; speciellt som det finns andra energikällor som är ofarliga, billigare och bättre för framtiden.

Se film på svenska sidan 
Se film på engelsk sidan 
Läs sammanfattande rapport på engelska 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine