plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Anders Wijkmans energiföredrag på Youtube

Anders Wijkman var en av inledningstalarna på vårt energiseminarium 20.5.2010. Titeln var "Energi - en ödesfråga för vårt samhälle?" Hans föredrag kommer att sändas i Öppna Kanalen Stockholm. Se det redan nu på Youtube!

Del 1      Del 2  
 Anders_Wijkman