plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Kärnkraften debatteras efter anti-seminarium

Den 10 augusti anordnades ett seminarium om kärnkraft av antikärnkraftsrörelsen. Ett antal forskare belyste olika frågor. Närvarande på seminariet var förutom undertecknad även en kärnkraftsförespråkare. Detta har lett till en debatt där bland annat de slutsatser som Chris Busby dragit kring bröstcancer i Sverige och Tjernobylolyckan kritiseras starkt.

Läs vidare:

Referat
 på Nuclear power? Yes please

Östersjön världens mest radioaktiva hav
  UNT 18.8.2010

Tjernobyl orsak till Östersjöns radioaktivitet  UNT 20.8.2010 

Strålsäkerhetsmyndigheten har bra koll på radioaktiviteten
  UNT 21.8.2010