Miljomal

EU missar i stort sett alla sina miljömål. Regelverket är så fullt av kryphål att det tillåter utsläpp att öka. Detta gäller även koldioxidutsläpp.
Fria Tidningen 30.8.2010

När det gäller de sexton svenska miljömålen bedömer miljömålsrådet att endast ett mål är möjligt att nå, medan det krävs ytterligare åtgärder för sex av målen. Hela nio mål bedöms mycket svåra eller inte möjliga att nå.
Miljömålsrådets bedömning


Dela på:
Template by JoomlaShine