plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Stoppa vapenexporten till diktaturer!

Krig och konflikter är, förutom inhumana, synnerligen miljöfarliga. Om man värnar om människors liv och hälsa, om bra förutsättningar för de uppväxande släktena, om giftfri miljö som producerar bra mat - då kan man inte tycka om att vapen sprids i världen.

Utan vapen inga väpnade konfliker. Vid något tillfälle sa en afrikan om sitt eget land (jag tror det var Kongo): "Om de slutar föra in vapen i landet kommer kriget att upphöra av sig självt."

Orsaken till krig och konflikter är idag ofta råvarutillgångar. Framför allt är det oljan som ligger i botten.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen (världens äldsta fredsorganisation) har nu startat en kampanj mot Sveriges försäljning av vapen till diktaturer.

Du kan skriva på här: www.demokratikriterium.nu .