Krig och konflikter är, förutom inhumana, synnerligen miljöfarliga. Om man värnar om människors liv och hälsa, om bra förutsättningar för de uppväxande släktena, om giftfri miljö som producerar bra mat - då kan man inte tycka om att vapen sprids i världen.

Utan vapen inga väpnade konfliker. Vid något tillfälle sa en afrikan om sitt eget land (jag tror det var Kongo): "Om de slutar föra in vapen i landet kommer kriget att upphöra av sig självt."

Orsaken till krig och konflikter är idag ofta råvarutillgångar. Framför allt är det oljan som ligger i botten.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen (världens äldsta fredsorganisation) har nu startat en kampanj mot Sveriges försäljning av vapen till diktaturer.

Du kan skriva på här: www.demokratikriterium.nu .

 

Dela på:
Template by JoomlaShine