Under året har IMFpublicerat två intressanta och skrämmande rapporter. IMF poängterar hur beroende av oljan vi är och visar hur sårbar världsekonomin är även för små förändringar av oljeproduktionen/oljepriset. Även andra aktörer, som varnar för följderna av höjda energipriser, kommer nu till tals i media. Först ut av IfM:s rapporter var The Future of Oil: Geology versus Technology. Så här säger en sammanfattning

Enligt IMF:s nya modell för framtida oljeutbud och oljepriser som är en sammanvägning av modeller från "Peak Oil lägret" och "prismekanismen-modeller" måste oljepriset dubbleras inom 10 år för att oljeproduktionen ska kunna öka med 0,9 % (!!) i enlighet med amerikanska energimyndighetens EIA:s prognoser.

I IMF:s senaste rapport Oil and the World Economy: Some Possible Futures" har man analyserat effekterna på världsekonomin av en fortsatt nedgång i tillväxten av oljeproduktionen i världen.

Utifrån modellen kommer IMF fram till 5 olika möjliga scenarier som sammanfattas här. Man anser att ekonomerna underskattat oljans betydelse för den moderna ekonomin.

Om oljeproduktionen minskar först för att sedan återgå till tidigare nivåer av produktionsökning skulle oljepriset stiga med 100-200% under 10-20 år. Om nedgången i oljeproduktion ersätts av mer användning av naturgas och elektrifiering på kort sikt skulle de allvarliga effekterna på ekonomin dämpas.

Men om alternativ hinner inte byggas tillräcklig snabbt skulle biltillverkare, oljeberoende industrier, turism och även banker drabbas av många stora företagskollapser. 

Om oljeproduktionen börjar minska kraftigt beräknar IMF att oljepriset ökar med 800 procent under de närmaste 20 åren.

De väntande svårigheterna för tillväxt och lantbruk beskrivs i två andra artiklar. Likaså risken att vi blir kaffelösa - kanske dock ett minor problem?

BPs rapport finns många vackra kurvor att titta på för den som vill veta mer om våra energitillgångar.
 

LÄS MER  

IMF rapport om peak oil: Oljepriset måste dubbleras inom 10 år  Cruel Crude 22.8.2012
The Future of Oil: Geology versus Technology  IMF working paper WP/12/109 

IMF ute med ytterligare en rapport om peak oil!  Cruel Crude 29.10.2012
Oil and the World Economy: Some Possible Futures
 IMF working paper WO/12/256

Dyrare olja orsaken till lägre tillväxt  SvD 7.11.2012

Effekterna av peak oil på svenskt lantbruk  Jordbruksaktuellt 7.11.2012

BP Statistical Review of World Energy June 2012  

Climate change threatens to wipe out your coffee  Grist 12.11.2012

Ekonomi och hälsa  
Energi och hälsa   

*Internationella valutafondenInternational Monetary Fund (IMF), är ett internationellt organ som i nära samarbete med Världsbanken verkar för att främja ekonomisk utveckling i medlemsländerna genom stabilitet och samarbete i det internationella valutasystemet. FN-samarbetet sker inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. IMF är formellt ett underorgan till FN men är i praktiken en självständig institution. (Svenska Wikipedia)


http://intressant.se/intressant  

Dela på:
Template by JoomlaShine