En ny global gräsrotsrörelse? http://350.org/ Man vill minska halten CO2 i atmosfären till från dagens 392 ppm till hållbara 350 ppm.

Trots att vi vet följderna av global uppvärmning görs i stort sett ingenting för att påverka förloppet. Sverige har tidigare varit bland de allra främsta när det gäller miljö, mänskliga rättigheter mm. Men för närvarande halkar vi allt mer efter. Nuvarande regering anser traditionell tillväxt och konkurrensmässighet vara att föredra framför att tänka på längre sikt.  

DN har i artikelserien Min stund på jorden belyst de bakomliggande faktorerna till varför så lite görs, och det handlar inte om att vi har för lite kunskap - svensken är välutbildad. Ett mindre antal klimatskeptiker förnekar människans roll i klimatförändringarna. Deras verksamhet tycks i hög grad vara sponsrade av oljeindustrin

Först nu tycks vintern vilja släppa sitt grepp om min del av Sverige. Vi är då i mitten av april. Först då finns det chans att snötäcket, som legat sedan början av december, äntligen försvinner. Odlingssäsongen får en mycket sen start. 

"Mannen på gatan" sätter detta i samband med den ökade koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Samtidigt fortsätter de flesta med så mycket växthusgasutsläppande aktiviteter som privatekonomin tillåter: shoppa, resa och äta kött och importerad mat. Och samtidigt anser våra ledande politiker att vi inte ska vara främst när det gäller nytänkande, utan i stället invänta EU.  

Nu börjar effekterna av uppvärmningen drabba även oss välbeställda. Häromåret kom varningen för att den globala uppvärmningen är på väg mot över 3 grader. Då framhöll forskare och journalister att vi ligger förhållandevis bra till i Norden med bl.a. längre odlingssäsonger. Men nu börjar vi snarare fundera över en ny istid. Att det är atmosfäriska förhållandena över norra Atlanten (den nordatlantiska oscillationen, NAO) som orsakar det kalla locket över oss är klart. Meteorologerna Per Holmgren och Heiner Körnich liksom forskaren Jennifer Francis anser att den ökade avsmältningen och förändringarna av havsvattnets temperatur bidrar.  

När det gäller energifrågan görs allt större framsteg beträffande förnybar el. Men problemet med transportenergi är långt ifrån löst. Det är troligt att tillgången till transportenergi (olja) går ner innan vi har teknik som kan kompensera fullt ut. Idag bygger hela vårt ekonomiska system på allt längre transporter. Forslandet av kött och fisk kors och tvärs över jorden innan de når middagsbordet är bara några exempel.  

Minskade transporter betyder minskad global handel. I första hand drabbas antagligen flygtransporter av grönsaker, frukt, blommor mm. från sydligare breddgrader - ofta länder där förädling av råvaror är dåligt utbyggd. I andra hand blir det väl landtransporterna, dvs långtradarna som befolkar Europas vägar. Fartygstransporterna är de mest energisnåla, och kan troligen bli ännu mer energieffektiva om de kompletteras med vindkraft. Kanske blir fartyg åter det dominerande transportsystemet.  
I denna omställning blir det många företagare och många anställda som kan råka illa ut ekonomiskt. Exportindustrier i fattiga och rika länder förlorar sin avsättning.  
 
Vi kommer alla att bli mer beroende av mat som producerats lokalt. Kanske eltillgången räcker till att försörja maskinparken, tillverkning av konstgödning, bekämpningsmedel, kraftfoder mm. I annat fall måste fler händer, hästar och oxar delta i matproduktionen även i rika länder. 

Likaså blir produktion av kläder, prylar, byggnadsmaterial etc mer lokal. Kostnader att transportera vårt järn (förädlat eller icke) till områden med mindre tillgång på järn kan bli höga - liksom kostnaderna för oss att importera t.ex. bomull och kaffe. Byteshandeln kommer kanske att kollapsa. Detta förstår bland annat investerare.  

Naturligtvis kommer även hälso- och sjukvården att drabbas av svårigheter. Komponenterna i läkemedlen tillverkas på olika håll i världen (t.ex. Indien, Kina, Brasilien), transporteras någonstans där de sätts ihop till läkemedel (Tyskland, USA) och transporteras sedan åter till "slutanvändaren". Vår tekniska utrustning är ofta importerad. Reservdelar och driftsmaterial befinner sig snarare "på väg" än i lättåtkomliga lager. Kostnaderna för sjukvården stiger, samtidigt som minskad handel kan bidra till ekonomisk nedgång. 

LÄS MER 

Moral och etik 

Artikelserien "Min stund på jorden"

Sverige kan gå före  Aftonbladet 20.11.2012 

Professor: Så kan vi rädda planeten  Aftonbladet 20.11.2012 

The human mindset and relation to the earth and the climate change  Katherine Richardson, föreläsning vid Göteborgs universitet 13.12.2012 
 

Hälsa  

Physicians, the Global Environment and the Precautionary Principle. Föreläsning av dr Eric Chivian, Harvard.  

Enegy and human health  Tord Kjellström, Colin Butler m.fl. Annu. Rev. Public Health 2013. 34:159–88

Meteorologi 

Vänj er vid skräckvintrar  Aftonbladet 23.3.2013

Qiuhong Tang et al. Cold winter extremes in northern continents linked to Arctic sea ice loss.  2013 Environ. Res. Lett. 2013;8:1  

Varm Arktis kan ge en kall vinter. SR 12.9.2012 

Får vi en till kall vinter?  Per Holmgren 4.9.2012  

Den nordatlantiska oscillationen SMHI 

Vad är en Rossbyvåg?  SMHI 

Does Arctic Amplification Fuel Extreme Weather in Mid-Latitudes?  Youtube, föreläsning av Jennifer Francis, Rutgers University, 25 January 2012.

Francis JA, Vavrus SJ. Evidence linking Arctic amplification to extreme weather in mid-latitudes Geophysical Research Letters 2012;39, March 12, 2012 
 

Effekter 

Osynlig fara vanligare i framtiden.  DN 8.4.2013  Ökande jetströmmar orsakar mer turbulens, mer personskador och ökad bränsleåtgång. Orginalartikel: Williams PD, Joshi MM. Intensification of winter transatlantic aviation turbulence in response to climate changes. Nature Climate Change (2013) doi:10.1038/nclimate1866. Published online 08 April 2013

Bohusläns sillperioder  Fiskar och fiske i Sverige, sid 20. Kungliga Skogs- och lantbruksakademin, cirka 2002 

World's largest investors call for climate change actions  Huffinton Post Green 20.11.2012 

Turn down the heat  Världsbankens rapport 

Kollaps - Livet vid civilisationens slut  David Jonstad 2011

Systemfel som hotar världen  UR Play

Grön energi är en illussion  Effekt 11.4.2013
 

Klimatskepticism  

Ny studie: Nästan alla klimatförnekarböcker kan spåras till konservativa tankesmedjor  Supermiljöbloggen 31.3.2013 

Opinion: Life as a target  The Scientist, 27.3.2013 

The human mindset and relation to the earth and the climate change  Katherine Richardson, föreläsning vid Göteborgs universitet 13.12.2012 

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Gravatar
zecharia
Nej, men det ger felsignaler till politikerna som ser sin chans att beskatta folket lite extra. Det alla vill undvika är debatten om gifterna i havet och marken, användningen av NPK gödsel som utarmar mark och grödor och som är ett akut hälsoproblem .Sannolikt är människans inverkan extremt liten i förhållande till de astronomiska aspekter som vi påverkas av och inte kan göra nåt åt. NASA har tidigare rapporterat att Mars påbörjat en global uppvärmning, liksom Jupiter, antagligen till följd av CO2-utsläpp på Jorden, eller hur?
Gravatar
Ingrid Eckerman
Påverkar det tillgången till billig energi?
Gravatar
zecharia
INGEN har påtalat sambandet mellan Jordens inklination dvs, lutning av rotationsaxeln mot banplanet. Denna vobblar vioket betyder att ibland är den 21 grader ibland 24. under perioder med 24 grader blir vädret mer obalanserat och kan lätt tolkas som miljöproblem.
Template by JoomlaShine