Oljan är dyrare än vad den varit på 50 år. För 50 år sedan räckte ett fat olja till att ta fram och få ut på marknaden 50 fat. Idag räcker det bara till 5 fat. När det går åt ett fat olja för att få fram ett fat - vad händer då?

Många tror att andra energislag kan ersätta oljan, och att vi kan fortsätta använda lika mycket energi som idag. Men vi har ännu inte sett de stora solkraftverk, vindkraftverk, vågkraftverk etc som ger oss de stora billiga energimängder som vi byggt upp vårt samhälle på. Vi kan heller inte odla energiskog över hela Sverige - vi behöver både åkrar, virke och pappersmassa, liksom rekreationsområden. Kärnkraft är inte heller något alternativ eftersom uran dels är en ändlig råvara, del påverkan på miljö och hälsa i samband med brytning och avfallshantering ofta är mycket stor.

Det troliga är att vi får en ganska hårdhänt omställning till en lägre energiförbrukning. Till att börja med höjs oljepriset kraftigt, och därmed priset på alla varor, eftersom olja är inblandat både som råvara, i tillverkningen och i transporterana. En ökande andel av vår inkomst går till mat. Vi får sluta resa utomlands, och minska vårt bilåkande. Vi får tränga ihop oss mer i bostäderna. Kanske vi återgår till att odla i våra trädgårdar, och koloniträdgårdar anläggs i parkerna. Kanske hästar börjar synas på gator och åkrar.

Det är tragiskt att vi bränner upp oljan eftersom den är en så utmärkt råvara. Idag har vi olja i våra datorer, bilar, köksverktyg, kläder, läkemedel, matförpackningar. Här blir det svårt att hitta fullgoda ersättningar.

Nu undrar kanske läsaren vad detta har med hälsa att göra. Stora förändringar som man saknar möjlighet att påverka utgör alltid en stressfaktor för människan. Om stressen är långvarig så får vi ständigt förhöjda halter av stresshormoner. Detta påverkar vårt blodtryck, blodsockerhalt och vikt och leder till ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom påverkas vi mentalt, med lägre prestationsförmåga, humörsvängningar, sömnstörningar, depressioner och försämrad inlärningsförmåga. Förmågan att bli gravid kan påverkas hos kvinnor. Stress kan också ge ökad värk i kroppen.
Dela på:
Template by JoomlaShine