Therese Uddenfeldt: Gratislunchen – eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut. Albert Bonniers förlag 2016. ISBN: 9789100138707.

Författare: Björn Fagerberg, styrelseledamot i LfM

Den här nyutkomna boken är väldigt bra. Den tar upp historien om fossila bränslen och de utmaningar vi står inför. Jag trodde att jag var rätt väl inläst i ämnet, men fylls efter hand av innehållet i texten som sträcker sig från termodynamik, över geologi, till ekonomi och kultur. Författaren, som är journalist med ett förflutet inom public service, lyckas att med ett mycket levande språk och ett direkt tilltal totalt fånga min uppmärksamhet.

I begynnelsen var vår planet steril, öde, tom. Årmiljarden gick, solen strålade, liv spirade, fotosyntesen startade, plankton och växtdelar i enorma kvantiteter sedimenterade och värmdes under geologiskt tryck under mycket lång tid. Man kan se jorden som ett stort batteri där pluspolen är solenergi lagrad som kol, olja, gas under en miljard år, och minuspolen är den omgivande, mörka rymden.

Så upptäckte människan denna enorma energikälla. Det finns många sorters olja i mycket varierande geologiska lager. I början var oljan så lättillgänglig att varje enhet energi investerad i utvinning gav ett 100-faldigt större utbyte. I takt med att oljan blivit allt mer svårtillgängliga har denna kvot mellan investerad och utvunnen energi kommit ner i nivåer som inte är ekonomiskt bärkraftiga för nya oljekällor. För så är det, vi lever i ett ekonomiskt system som kräver tillräckligt billig olja för att hjulen ska rulla, samtidigt som priset måste vara tillräckligt högt för att tillåta utvinning av mer svårtillgänglig olja. Hotet för oljan är inte att den tar slut, utan att den blir för dyr att komma åt. Samtidigt som det tagit oss människor 150 år att tömma vårt planetära batteri så här långt utan tanke på kommande generationer, har vi också förorenat hela planeten med avfall som växthusgaser och plastpartiklar. Jo visst, befolkningen har ökat exponentiellt och levnadsstandarden har blivit oändligt mycket bättre, men nu har vi verkligen hamnat i ett utsatt läge. Hur ska energiförsörjningen ske framöver? Kan vi ha ett terrawattsamhälle? I världen av idag kommer 2,5% av all energi från förnybara källor och 85% från fossila bränslen. Vi måste ersätta enormt energirika bränslen baserad på lagrad sol med mycket utspädda energikällor som blåsande vind och lysande sol. Det är en enorm utmaning att nå upp till dagens energiproduktion och med förnybara energikällor blir det mest el. Med fossila bränslen är det lätt att driva fordon. Med el är det problematiskt eftersom ny teknik kräver nya råvaror och ännu mer utarmning av finita tillgångar.

Vad kan vi då göra? Innan läsaren får svar på denna fråga har vi reflekterat över Descartes revolutionerande bidrag till vår världsbild, mött Geijers natursyn, bekantat oss med den genialiske Hubbert, en fattig bondson från Texas och som inifrån oljeindustrin tog upp diskussionen om peak oil. Vi har fått uppleva fracking i Ohio och ta del av historien om Norge och oljan och mycket annat.

När boken var utläst, satt jag länge och tittade ut genom fönstret. Den här boken borde ingå i allmänbildningen!

Fler recensioner

Lars Linder, DN

Jimmy Vulovic, Ystads Allehanda

Läs också

Energi, hälsa och hållbar utveckling  Slutsatser och referat från LfM:s seminarium 2010

Dela på:
Template by JoomlaShine