Hållbarhet och resurser

Journal of cleaner production är en ny tidskrift som handlar om "grön" tillverkning. Den rekommenderas av Karl-Henrik Robèrt, LfM:s grundare. 

Föredrag vid Seniora läkares höstmöte, Örebro september 2016

Författare Sven Larsson, socialmedicinare i Örebro . Se även tankesmedjan Omvända vär(l)den. 

Det är utmärkt vackert väder, vacker väderlek idag, som Fröding skaldade. Men ska vi vara glada åt det eller oroa oss.

Det är viktigt att skilja på väder och klimat.

Klimatet: Genomsnittliga förhållanden i atmosfären under längre tid beträffande temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vindar, nederbörd.

Vädret: Tillstånd eller växlingar av samma faktorer under kort tid.

Vi kan njuta av det vackra vädret, men bör vara bekymrade över att augusti i år hade den högsta globala medeltemperaturen vi uppmätt sedan systematiska mätningar började. September är på väg år samma håll. Det är en stadigt uppgående trend under årtionden och således en förändring i klimatet.  

Cirkulär ekonomi är inne nu. Cradle to cradle (C2C) betyder vagga till vagga, avfallsfritt - inte som vi lever i dag, från vaggan till graven där avfallet grävs ner.

Läs intervjun med Michael Braungart, grundaren av C2C. 

Den sjätte Global environmental outlook, kallad GEO 6, Assessment for the Pan-European Region, är en rapport 2016 från UNEP och UNECE.

Man konstaterar att arbetet med att införa angenda 2030 för hållbar utveckling behöver påskyndas. Regionens fotavtryck är ohållbara på grund av dels överanvändning av naturresurser, dels handelsmönstren med andra regioner.

Under andra halvan av 1900-talet var försurning av mark, sjöar och vattendrag ett aktuellt problem. Orsaken var de sura regnen från kontinenten, orsakade av förbränning av fossila bränslen. Sydvästra Sverige var värst drabbat. Man började kalka sjöarna.

Template by JoomlaShine