plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Hållbarhet och resurser

Hållbarhet - Sustainability

Politiker - ta ert ansvar!

”Hur gör vi då?” var titeln på Naturskyddsföreningens stora höstkonferens 2012. Den handlade om ekonomin, klimatet och fram­tiden. För att klara av att tackla klimatförändringarna krävs en betydande minskning av utsläppen. Utsläppen ska enligt Naturskydds­föreningen vara nära noll år 2030. För att nå dit krävs en radikal föränd­ring av samhället och av det ekono­miska systemet. Hur skulle samhället kunna se ut efter en sådan förändring och hur ska omställningen gå till?

Läs mer

Naturskyddsföreningens konferens: Hur gör vi då?

Naturskyddsföreningens konferens är nu avslutad. Att frågan om klimatförändringar och ekonomi är synnerligen aktuell visades bland annat genom att konferensen var så fulltecknad att man inte kunde ta emot alla.

Huvudbudskapet från mötet riktade sig till politikerna. Nästan alla talarna, och en stor majoritet i publiken, ansåg att poltikerna måste ompröva sin politik och återigen göra Sverige världsledande när det gäller klimat- och omställningsfrågor. Detta är samma budskap som framfördes i LfM:s Nyhetsbrev 3-4/2012.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (LfM_Nyhetsbrev3-4_2012_version3.pdf)Läkare för Miljön Nyhetsbrev 3-4/2012 726 kB

Läs mer

Våra aktiviteter på djupet ger jordbävningar?

Har det varit fler stora jordbävningar än "normalt" på senare år? Det är lätt att få det intrycket av rapporteringen i media.

Och då kan man fundera på om mänskliga aktiviteter bidragit till dem. Vi borrar ner oss i gruvor, vi tömmer oljedepåer långt ner i jordskorpan. Kan detta ge så stora förändringar i jordskorpan att det ökar risken för jordbävningar?

Läs mer

Årets budget för naturresurser förbrukad!

Idag, den 22 augusti, har vi förbrukat hela årets budget av naturresurser. Vi har använt större mängd naturresurser än vad jorden kan tillverka under ett år, och vi har släppt ut mer koldioxid än vad jorden kan ta hand om.

Från och med idag går vi bara på minus.

 

Läs mer