Hållbarhet och resurser

De hälsoorienterade frivilligrörelserna fick kämpa hårt vid Rio+20 i Brasilien 20-22 juni för att få med hälsan som en del av hållbar utveckling.

Nu finns WHOs dokumentation. Tre nyckelfaktorer, där hälsa kan såväl bidra till som dra nytta av en grönare och renare utveckling, definieras.

Den ursprungliga rapporten "Limits to growth" publicerades av den s.k. Rom-klubben för 40 år sedan. Nu kommer en uppdaterad rapport, som försöker göra sig en bild av situationen 2052.

UNEP, FNs miljöorgan, tar pulsen på jorden och kombinerar vetenskap med policy. I en rapport diskuterar man planetens resurser, befolkningsutveckling, oljeproduktion, tillväxt. Rapporten är lättläst med många illustrativa bilder, bland annat från Stockholm Resilience Centre.

Läkare för Miljön bildades 1991 som ett yrkesnätverk inom Det Naturliga Steget (DNS). Vi anser att vår tids viktigaste överlevnadsfråga är att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle. Vi bygger vårt tänkesätt på de fyra hållbarhetsprinciperna:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....

… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).

… undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…

… från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).


* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

http://intressant.se/intressant

Ett samhälle med ekonomisk kris, stor arbetslöshet och dyr energi till uppvärmning, produktion och transporter ser annorlunda ut än dagens.
Tidigare publicerat i Moderna Läkare 1/2012

Template by JoomlaShine