plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Hållbarhet och resurser

Hållbarhet - Sustainability

Vad hände i Rio+20?

De hälsoorienterade frivilligrörelserna fick kämpa hårt vid Rio+20 i Brasilien 20-22 juni för att få med hälsan som en del av hållbar utveckling.

Nu finns WHOs dokumentation. Tre nyckelfaktorer, där hälsa kan såväl bidra till som dra nytta av en grönare och renare utveckling, definieras.

Läs mer

De fyra hållbarhetsvillkoren

Läkare för Miljön bildades 1991 som ett yrkesnätverk inom Det Naturliga Steget (DNS). Vi anser att vår tids viktigaste överlevnadsfråga är att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle. Vi bygger vårt tänkesätt på de fyra hållbarhetsprinciperna:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....

… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).

… undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…

… från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).


* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

http://intressant.se/intressant