Hållbarhet och resurser

I ett forskningsprojektet har genomsnittliga utsläpp av växthusgaser från materialåtervinning sammanställts, både jämfört med produktion från ny råvara och med förbränning av avfall. 

De visar att materialåtervinning ger lägre utsläpp av växthusgaser än produktion med nya råvaror och ger även lägre utsläpp än förbränning av avfall.

Läs mer

Nanosäkerhet, för miljön och för människors hälsa, är ett alltmer aktuellt ämne.

Det Naturliga Steget (eller TNS, The Natural Step) har fyllt 25 år. Det firades med en fin fest dit jag var inbjuden. Här underhöll bl.a. det garvade gänget Anders Linder med Monika och Carl-Axel Dominique.

Ett manifest om att vi, för folkhälsans skull, måste tänka på jordens hälsa har publicerats i Lancet 2014:383;847. Undertecknare är forskare från Nya Zeeland och Umeå. Man använder uttrycket "planetary health". Folkhälsovetare och medicinare, som den planetära hälsans oberoende samvete, har en särskild roll när det gäller att uppnå nödvändig omställning.

Läs manifestet och skriv under!

Här är det kanske på plats att påminna om denna passus i LfM:s policyprogram, antaget 1998:

SLFM vill påskynda utvecklingen mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle. Vi vill stödja en sådan utveckling genom att:

• föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa;

• föra fram att människan, såsom en del av naturen, är beroende av friska ekosystem som kan förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet.

http://intressant.se/intressant 


I ett och ett halvt år har en grupp forskare vänt och vridit på alla stenar för att tillsammans kunna göra sig en bild av framtiden. Idag släpptes Framtidskommissionens rapport. Men flera av författarna vill inte stå för den.

Template by JoomlaShine