Hållbarhet och resurser

Ett manifest om att vi, för folkhälsans skull, måste tänka på jordens hälsa har publicerats i Lancet 2014:383;847. Undertecknare är forskare från Nya Zeeland och Umeå. Man använder uttrycket "planetary health". Folkhälsovetare och medicinare, som den planetära hälsans oberoende samvete, har en särskild roll när det gäller att uppnå nödvändig omställning.

Läs manifestet och skriv under!

Här är det kanske på plats att påminna om denna passus i LfM:s policyprogram, antaget 1998:

SLFM vill påskynda utvecklingen mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle. Vi vill stödja en sådan utveckling genom att:

• föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa;

• föra fram att människan, såsom en del av naturen, är beroende av friska ekosystem som kan förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet.

http://intressant.se/intressant 


Dela på:
Template by JoomlaShine