Hållbarhet och resurser

Det Naturliga Steget (eller TNS, The Natural Step) har fyllt 25 år. Det firades med en fin fest dit jag var inbjuden. Här underhöll bl.a. det garvade gänget Anders Linder med Monika och Carl-Axel Dominique.

Johan Rockström har lett arbetet med att ta fram "de planetära gränserna". Här visade han hur de fyra hållbarhetsprinciperna, som tagits fram av DNS grundare Karl-Henrik Robèrt och som ingår i LfM:s policyprogram, är vägen till innovation, transformation, effektivitet och styrning, vilket i sin tur leder till tillväxt och välfärd. 

DNS använde de planetära gränserna som ett av flera ramverk i projektet Framtidens nötkött

Idag har DNS startat nya projekt om social hållbarhet, dvs. den fjärde hållbarbarhetsprincipen, att människor inte systematiskt hindras från att tillgodose sina behov. 

Läs om hållbarhet

Vi lever i människans sårbara tidsålder  Sverker Sörlin, DN 2.2.2015

Hur ser det naturliga steget mot ett hållbart samhälle ut?  Kent Lundgren 17.2.2013

Vad är resiliens?  Stockholm Resilience Centre

Historia

Grundaren av DNS, dåvarande cancerläkaren och nuvarande hållbarhetsforskaren Karl-Henrik Robèrt, forskade på cellnivå och insåg att människoceller inte skiljer sig mycket från andra levande celler. Våra celler är känsliga för olika ämnen på precis samma sätt. För drygt 25 år sedan ett kasettband till alla Sveriges hushåll där han förklarade detta. Kanske var det detta band som i ett huj höjde den allmäna miljömedvetenheten i Sverige till en annan nivå.

Karl-Henrik ville involvera professionella i miljöarbetet och startade Läkare för Miljön. En mängd yrkesgrupper nappade och startade nätverk och ideella organisationer. Några kunde dra ekonomisk nytta av sin organisation, som t.ex. Ingenjörer för Miljön (IfM) och Artister för Miljön. För oss andra var det kanske snarare en black om foten på arbetsplatsen när man började ifrågasätta rutinerna.

Tyvärr fick organisationerna inte det stöd vi hade behövt. Av de ursprungliga ca 20 yrkesnätverken återstår två, IfM och LfM. Artister för Miljön är omstartad med ny uppsättning artister.

Idag har LfM inget samarbete med DNS, även om "vi gamla" känner våra rötter där. Och som sagt, hållbarhetsprinciperna finns i vårt policydokument och ligger till grund för vår verksamhet.


http://intressant.se/intressant


 

Dela på:
Template by JoomlaShine