Hållbarhet och resurser

Nanosäkerhet, för miljön och för människors hälsa, är ett alltmer aktuellt ämne.

OECD publicerar riskdata om 11 olika nanomaterial.

Nanosolutions är ett konsortium för säkerhetsklassificering av tillverkade nanomaterial (engineered nanomaterials, ENM). Man siktar mot ett dataprogram som kan bedöma ENM:s risker för hälsa eller miljö. En konferens äger rum på Karolinska institutet 9-10.11.2015.

Assessing health & environmental risks of nanoparticles: Current state of affairs in policy, science and areas of application. National Institute for public health and the environment, Nederländerna 2015.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dela på:
Template by JoomlaShine