plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Hållbarhet och resurser

Återvinning ger klimatnytta

I ett forskningsprojektet har genomsnittliga utsläpp av växthusgaser från materialåtervinning sammanställts, både jämfört med produktion från ny råvara och med förbränning av avfall. 

De visar att materialåtervinning ger lägre utsläpp av växthusgaser än produktion med nya råvaror och ger även lägre utsläpp än förbränning av avfall.

Läs mer