plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Hållbarhet och resurser

Takprojektet om försurning - "en lekstuga för stora pojkar"

Under andra halvan av 1900-talet var försurning av mark, sjöar och vattendrag ett aktuellt problem. Orsaken var de sura regnen från kontinenten, orsakade av förbränning av fossila bränslen. Sydvästra Sverige var värst drabbat. Man började kalka sjöarna.

I Stenungsund byggde man ett tak över marken för att skydda den mot det sura nedfallet. "En lekstuga för stora pojkar" sade dåvarande miljöministern. Men takprojektet har gett oss kunskaper vi behövde.

Det sura nedfallet har minskat kraftigt. Men marken har förlorat sin förmåga att neutralisera avrinningsvattnet. Kväveutsläppen från trafiken och gödning finns kvar. Modernt skogsbruk med hög tillväxt och stort uttag av skogsråvara bidrar förhindrar också en förbättring. Sjöarna kommer att behöva kalkas långt in i framtiden.

Takprojektet i Gårdsjön - viktig forskning i "lekstugan" Svenska miljöinstitutet 29.2.2016