Hållbarhet och resurser

Den sjätte Global environmental outlook, kallad GEO 6, Assessment for the Pan-European Region, är en rapport 2016 från UNEP och UNECE.

Man konstaterar att arbetet med att införa angenda 2030 för hållbar utveckling behöver påskyndas. Regionens fotavtryck är ohållbara på grund av dels överanvändning av naturresurser, dels handelsmönstren med andra regioner.

För en frisk planet och en frisk befolkning är förutsättningen resilienta ekosystem, effektivt resursutnyttjande, ren luft, tillräckliga mängder rent vatten, hållbar hantering av kemikalier och avfall samt hållbara städer.  

För att göra en kort sammanfattning: Det är mycket stora förändringar i samhället och vårt sätt att leva som krävs, och det mycket snart. 

De mest betydelsefulla faktorerna

- Klimatförändringarna är ett av de största hoten för människors och ekosystems hälsa och för hållbar utveckling.

- Luftens kvalitet utgör största hälsorisken för den europeiska befolkningen, speciellt för barn, gamla och fattiga.

- Minskande biodiversitet och förstörelse av ekosystem fortsätter i hög fart.

- Kemiska föroreningar påverkar människors hälsa och ekosystem över hela regionen.

- Avfallsberget fortsätter att växa.

- Föroreningar, framför allt från jordbruket, till yt- och grundvatten, är främsta orsaken till dålig vattenkvaltiet.

- Resurserna i sjöar och hav överexploateras med allvarliga konsekvenser.

- Förändrad markanvändning leder till förändrade fysiska och kemiska egenskaper hos jorden.

 

Dela på:
Template by JoomlaShine