Allt fler och fler studier visar att de kemikalier vi får i oss har samband med vissa ohälsotillstånd, bland annat några av de största folksjukdomarna. Många av studierna är inte konklusiva, dvs de visar samband men kan inte med full säkerhet fastställa orsak och verkan.

 

I Dricksvattenutredningen pekas klimatförändringara ut som största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Svenskt vatten påpekar i sitt remissvar att hoten från kemikaliesamhället inte tagits på tillräckligt allvar.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar Läkare för Miljön dricksvatten dec 2016.pdf)Remissvar Dricksvattenutredningen LfM dec 2016Vårt remissvar där vi huvudsakligen stödjer Svenkt Vattens åsikter om att förslaget inte tar kemikaliesamhället på tillräckligt allvar.116 kB

Demonstrating outside the Bayer AGM

Det har sagts förr - vi tycks förstöra grundförutsättningarna för att ha ett bra liv här på jorden. Bidöden har vi hört talas om i årtionden. Nu vet vi också att fisk föredrar plastpartiklar än plankton. Förutsättningarna för att föda 10 miljarder människor blir sämre.

Plast och pesticider kommer från olja. Det är bara ca 60 år sedan olja började användas i någon större utsträckning. Fort har det gått!

Miljö- och kemidagarna 2016. Göteborg 20-21.4.2016 Arrangör EcoOnline. Författare Ingrid Eckerman

Miljö- och kemidagarna har anordnats i många år, men för mig var det första gången. Konferensen var inhyst i en av de enorma varvsbyggnaderna på f.d. Eriksbergs varv på Hisingen i Göteborg. I närheten står den jättelika kranen som tog många år att planera och bygga – och som användes under tio år. Den påminner om hur skört vårt samhälle trots allt är, hur svårt det är att förutse i vilken riktning utvecklingen går. Det var en sällsynt välorganiserad konferens som riktade sig till alla som arbetar med kemikaliehantering.

Kemikaliearbete pågår för fullt i Sverige. Regeringen har beställt en högre takt på arbetet.

Kemikalieinspektionen har gjort en plan med åtgärdslista för kommunerna. Om de genomförs kan relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

Miljömålsrådet har gjort en gemensam lista med 44 olika samverkansåtgärder för myndigheterna.
Template by JoomlaShine