Vi vanliga människor fortsätter sprida våra syntetiska molekyler till naturen, till den enda jord vi har. I stället för att samla in plast för återbruk låter vi den gå med vanliga hushållssoporna. Vårt smink, hårschampo etc hamnar i reningsverken, liksom ungefär hälften av de läkemedel vi stoppar i oss. 

Men utvecklingen går framåt. Det finns hopp om reningsverk som tar hand om oönskade molekyler. Kunskaper om vad som ligger bakom människors beteenden kan kanske få dem att källsortera bättre.

LÄS MER

Miljöföroreningar från vanliga hushållsprodukter sprids i miljön  IVL Svenska miljöinstitutet 8.12.2014

Nya kunskaper om membranteknik  IVL Svenska miljöinstitutet 10.12.2014

Varför hamnar plast i soporna?  MentorNewsroom 17.12.2014

 

Med anledning av vår starka kritik mot Naturvårdsverkets rapport om återföring av slam och fosfor skrevs en debattartikel för Dagens Medicin. Vi menar att osäkerheten kring framtida risker för hälsa och miljö förblir så stor att försiktighetsprincipen måste gälla för att nå Sveriges och Naturvårdsverkets mål om giftfri miljö. Det är bättre att fokusera på alternativa tekniker för fosforåtervinning, som fällning eller förbränning.

Det händer mycket på kemikalieområdet - både negativt och positivt.

Den 29 oktober bjuder Livsmedelsverket in till en konferens om coctaileffekter i Uppsala. 

HEAL, Health and Environment Alliance, visar i en rapport att EU skulle kunna spara 31 miljarder per år genom att minska exponeringen för hormonstörande kemikalier (endocrine disrupting chemicals, EDC:s).

Läkare för Miljön avlämnar ett starkt kritiskt remissvar på Naturvårdsverkets senaste rapport om återföring av fosfor från avloppsslam. Svaret finns som bifogad fil nederst i denna artikel.

Att sluta kretslopp, vara sparsam med naturens resurser och bevaka en giftfri miljö är naturligtvis ett övergripande mål som är utomordentligt viktig för framtiden.

Läkare för Miljön har tagit del av utredningen och finner att förslaget att återföra fosfor som avloppsslam på åkermark är behäftat med ett antal obeaktade aspekter, som kan vara till skada för miljö och hälsa. Utredningen och förslagen är centrerade kring samma frågor kring avlopp och slam som återkommit under de senaste årens utredningar och diskussioner och har undvikit en helhetsbild som tar upp viktiga teknikförändringar och kunskaper med direkt bäring på avloppsfrågan.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar LfM Naturvårdsverket Rapport 6580 140326.pdf)Remissvar LfM Naturvårdsverkets rapport 6580  223 kB

Kemikalier och folkhälsa var titeln på Naturskyddsföreningens heldag 18.12.2013. Medarrangör var Astma- och allergiföreningen. 

För LfM känns det bra att dessa två begrepp äntligen kopplas ihop. Det var också ett intressant seminarium.

Rapport och referat finns här. 

Template by JoomlaShine