Striden om spridning av slam från reningsverken på våra åkrar har åter blossat upp.

Frågan om utnyttjandet av fosforn i avloppsslam är ännu inte avgjord. Naturvårdsverket har nyligen publicerat en rapport Hållbar återföring av fosfor (nr 6580). Då det i rapporten ingenstans framgår att man har gjort en uppdatering av senaste årens forskning om kadmiumeffekter på hälsan har LfM inlämnat en skrivelse.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Slam synpunkter Naturvårdsverket 131002.pdf)Hållbar återföring av fosfor LfM synpunkter 2.10.2013 44 kB

Kemikalier påverkar tiden till graviditet

Högre exponering till en rad persistenta kemikalieföroreningar i män såväl som kvinnor har samband med förlängd tid till graviditet, ett mått på fertilitet. Det var en rad olika kemikalersom analyserades, inklusive PCB.

Det starkaste sambandet fanns hos män. Denna studie är en av de första som visar att männens exponering är minst lika viktig som kvinnornas när det kommer an på fertilitet.

Läs mer här! 
 

http://intressant.se/intressant 

Inom EU pågår ett antal aktiviteter när det gäller kemikalier. HEAL (Health and Environmental Alliance) har gjort bra sammanfattningar. 

Health and Environment Alliance

Barn och kemikalier är ett aktuellt ämne. Det är just nu ett av de heta ämnena i LfMs verksamhet.

Template by JoomlaShine