Nyare mobiltelefoner har lägre halter av gifter än de äldre modellerna. Detta enligt en test gjord av HealthyStuff.org och ifixit.com.

Screen-Shot-2012-10-02-at-11_05_57-PM

Kunskapen om att kemikalier bidrar till kroniska sjukdomar, inklusive cancer, växer. I en ny rapport pekar man på behovet av policies på kemikalieområdet. Mycket har gjorts inom EU, men mycket återstår fortfarande, och industrins påtryckningar är starka.

I Sverige har nyligen en stor bröstcancerstudie dragit igång. Alla kvinnor som kommer till mammografi inom vissa landsting inbjuds att delta. Men här tittar man bara på livsstil och "konventionella" blodprover. Kemikalier är man helt ointresserad av.

ChemSec, det internationella kemikaliesekretarietat beläget i Göteborg, har tagit fram en katalog om farliga kemikalier. Syftet är att stödja investerare i att tänka långsiktigt och minska riskerna med olämpliga investeringar.

Läs mer 

Chemicals Criteria Catalogue  ChemSec 2012

ChemSec, Internationella kemikaliesekretariatet i Göteborg, lanserar idag SUBSPORT, en portal som ska underlätta för företagagen att kunna ersätta farliga kemikalier med mindre farliga.

Pressrelease 

SUBSPORT 

En studie från Uppsala kommer nu med ytterligare bekräftelser på kemikaliernas inverkan på folksjukdomar. När en grupp äldre personer följdes i fem år var det dubbelt så gög risk att få stroke för dem med högt kemikalieinnehåll än för dem med lågt innehåll.

Pressmeddelande  Uppsala Bio 17.7.2012

Background exposure to persistent organic pollutants predicts stroke in the elderly  Environment International 15.10.2012

 

Template by JoomlaShine