LfM har varit engagerad i kampanjen mot spridning av avloppsslam på åkrarna, i syfte att återvinna fosfor. Anledningen ur medicinsk synvinkel är framför allt det höga innehållet av kadmium. Nu har kampanjen uppnått sitt syfte, att få regeringen ompröva sitt tidigare beslut.

Den ökande kollapsen av bi- och humlesamhällen oroar jordbrukare och andra allt mer. Två nya rapporter har nu publicerats i Science. Betydelsen av neonikotinoider framhålls.

Neonikotinoider finns i Myrr, en hushållspesticid. De används också för att bli av med skadeinsekter vid odling av raps, majs och sockerbetor. Åtminstone rapsen är beroende av pollinering.

Bombus ternarius, nordamerikansk art

En ny studie från Uppsala har väckt stor internationell uppmärksamhet. Man fann ett samband mellan så kallade ftalater, som används bland annat som mjukgörare i plaster, och diabetes.

En behändig liten bok, där människans fysilogi på ett lättförståeligt Environmental_Contaminants_and_Childrens_Health_Liten
sätt kopplats ihop med kemikalier, har skrivits av Chisato Mori och Emiko Todaka vid universitetet i Chiba, Japan.

Kemikaliernas historia beskrivs. Enkla pedagogiska teckningar berättar bl.a. hur kemikalier tas upp ur kroppen, bioackumulering och olika kroppsfunktioner. Olika exempel av effekter på människa beskrivs.

Naturligtvis har boken ett japanskt fokus, även om hänvisningar till andra delar av världen förekommer. Det märks framför allt i det utförliga avsnittet om sjuka hus-sjukan som tydligen är ett stort problem för nyproducerade hus i Japan. De föreslår att en kemifri stad ska byggas upp, bland annat för att testa om det är kemikalierna i "vanliga" hus som gör barn sjuka.

Boken avslutas med ett kapitel om hur försiktighetsprincipen kan omsättas i praktik.

Physicians for Social Responsibility

Vår amerikanska systerorganisation PSR (Physicians for Social Responsibility) har låtit undersöka tolv läkare och åtta sjuksköterskor från olika delstater för förekomsten av kemikalier i blodet.

Template by JoomlaShine