I min blogg december 2010 i Dagens Medicin skrev jag om bidöden och människors hälsa:

"Just det, du läste rätt – det handlar om att våra bin, de som gör honung, dör en för tidig död och/eller inte kan reproducera sig. Tidigare hörde vi talas om det från USA, där det blivit en ny business att köra omkring bikupor till lantbrukarna för pollinering. Vi har också sett bilder från Kina, där unga kvinnor sitter i äppelträden och pollinerar blommorna för hand. Nu har bidöden tydligen kommit till Europa. EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor har lovat att stoppa den."

På Färöarna undersökte man gravida kvinnors halter av perfluorerade ämnen i blodet med barnens antikroppssvar mot difteri och stelkramp vid fem och sju års ålder.

Resultaten visar att barn vars mödrar hade högre nivåer av kemikalierna i blodet under graviditeten hade ett mindre antal antikroppar mot sjukdomarna i blodet jämfört med barn vars mödrar hade lägre nivåer.

För första gången har ett samband mellan ökande halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och åderförkalkning kunnat visas.

Tidigare studier har rapporterat möjliga samband mellan höga nivåer av persistenta (långlivade och svårnedbrytbara) organiska miljögifter, såsom dioxiner, PCB:er och bekämpningsmedel, och hjärt-kärlsjukdom. Dessa ämnen är fettlösliga och kan därför samlas i kärlväggen.

Det finns också studier som tyder på att miljögifterna bidrar till utveckling av fetma och diabetes typ 2.

Läs pressmeddelandet från Uppsala universitet

Läs abstrakt 

Europeiska forskare pekar på låga födelsetal i kombination med ökad efterfrågan på assisterad befruktning. De ser ett samband med försämrad spermiekvalitet samt ökad frekvens av testikelcancer och missbildningar i manliga könsorgan. Detta har inträffat samtidigt som vi utsätts för allt större mängder hormonstörande ämnen. De kräver mer forskning för att säkerställa samband och orsaker.

Barnendokrinologer är oroade över den ökande evidensen för att även låga halter av hormonstörande ämnen kan påverka barns och fosters hormonbalans. Dock behövs mer forskning för att verkligen säkerställa sambanden.

Male Reproductive Health – Its impacts in relation to general wellbeing and low European fertility rates  European Science Foundation 10.10.2010  Ladda ner artikeln här.

Barnläkare efterlyser forskning om hormonstörande ämnen  Läkartidningen 35/2011

The exposures to fetuses and children to endocrine disrupting chemicals: A European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) and Pediatric Endocrine Society (PES) call to action statement  JCEM 10.8.2011  Läs abstrakt och ladda ner artikeln här.  

Det är 30 år sedan amerikanska konsumentorganisationer började kämpa för en reglering av användningen av triclosan. Detta uppmärksammans nu i New York Times efter det att beslutet återigen skjutits fram. 

Template by JoomlaShine