Rädda mannen! är namnet på Naturskyddsföreningens kampanj om de miljögifter som hotar människans reproduktionsförmåga. Det är mannens spermier som påverkas snabbast - och det är under fosterstadiet som denna påverkan börjar.

Den första rapporten heter "Rädda mannen - miljögifter påverkar fertilitet och utveckling".

Du som vill arbeta praktiskt med denna fråga kan gå med i kemikalienätverket.

Läs mer på hemsidan!

Nu finns WHOs rapport "Persistent Organic Pollutants: Impact on Child Health" på nätet.

Det tycks vara en tämligen bred genomgång av hela ämnet. Lilan Corra, internationell sekreterare för ISDE (International Doctors for the Environment), är en av medförfattarna.

Här kan rapporten laddas ner.

alt

 

Stockholmskonventionens femte partsmöte hölls i Génève den 25-29 april 2011. Parterna enades då om att fasa ut Endosulfan, trots tidigare hårda motsättningar från främst Indien. Avtalet innehåller dock särskilda bestämmelser som ger Kina, Indien och Uganda en utfasningstid på längst 11 år.

Avtalet anses som en seger av miljörörelserna, som länge kämpat för detta förbud. Många länder har redan ett förbud, och i Sverige har substansen varit förbjuden sedan 1995.

På 80-talet kom de första larmrapporterna om "sjuka hus". Framför allt var det många boende i de nybyggda husen på Skarpnäcksfältet i södra Stockholm som klagade. Orsakerna till "sjuka-hus-sjukan" ansågs länge oklara. 

Samtidigt ökade allergierna hos barn. År 1998 hade LfM ett seminarium om "den galopperande allergiutvecklingen". I det renliga Sverige blev mycket fler barn allergiska än i de mer "outvecklade" länderna i östra Europa. Den teori som var starkast handlade om att barnen i östra Europa levde under sämre hygieniska förhållanden, och att detta skulle skydda dem mot allergi.

Det var länge sedan jag hörde detta: att bekämpningsmedel i Danmark var som en tickande bomb -när som helst skulle det komma ner i grundvattnet. Tydligen är det ganska länge sedan detta började hända.Roundup Weed Killer

I 40 % av grundvattenprover har man hittat olika besprutningsgifter, och antalet ämnen man hittar stiger. Nu har man även hittat glyfosfat (Roundup), som kommer att läggas till i listan över ämnen som ska undersökas. Tillverkaren Monsanto har tidigare uttalat att Roundup aldrig kommer att hitta till grundvattnet.

Template by JoomlaShine