Alla som sett Stefan Jarls film "Underkastelsen" har klart för sig att mänskligheten, likaväl som allt levande på jorden, utsätts för en långsam förgiftning med kemikalier.

I Sverige finns den Nationella susbstitutionsgruppen som arbetar med att ta fram produkter med mindre skadliga ingredienser.

Västra Götalandsregionen är samordnare.

Miljöstyrningsrådets sida finns en substitutionslista för hälso- och sjukvården.

Den 23 mars 2011 ordnas seminariet "Grönt ljus för Grön kemi?" i Stockholm.

 

Den globala uppvärmningen medför ökade utsläpp och ökat upptag av kemikalier med födan. Ett exempel är att regn och översvämningar kan medföra att lager av (förbjudna) bekämpningsmedel förs ut i miljön.

“Climate change increases the planet’s vulnerability to persistent organic pollutants, by increasing emissions and the bio-availability of POPs, and thus the potential for bio-magnification through the food chain, one of the chief pathways of human exposure to POPs,” said Katarína Magulová, Programme Officer of the Secretariat of the Stockholm Convention.

Läs mer

 

 

På medicinska riksstämman i Göteborg häromveckan visade LfM Stefan Jarls film Underkastelsen. Den uttrycker en äldre mans och en gravid småbarnsmammas vånda och ångest över en mammas första gåva till sitt blivande barn. 23 professorer från olika delar av världen uttalar sin oro över sakernas tillstånd och vad som kan komma att hända.

SAFE PLANET CAMPAIGN är en kampanj mot kemikalier i FNs regim. Den består av ett nätverk av forskare. Världen över tar man n nu blodprover på kända personer och analyserar för en rad långlivade kemikalier. Örebro universitet är inblandad i detta. Resultaten ska börja komma i december 2010.

Läs mer:

UNEP  United Nations Environment Program
Safe Planet  Background statement
Se filmen om Safe Planet Campaign  Örebro Universitet
Örebroforskare letar gifter i kändisars blod  Nerikes Allehanda 10.9.2010 

 

I vårt remissvar till Naturvårdsverket angående den uppdaterade aktionsplanen för återföring av fosfor påpekas att slam innehåller dels  kadmium, dels antibiotikat ciprofloxacin. Kadmium har vi redan idag för höga halter i våra kroppar. Ciprofloxacin är långlivat och kan tänkas orsaka resistenta bakterier. Båda dessa faktorer bör tas hänsyn till när man bedömer slammets farliga aspekter.

Läs remissvaret!

 

Template by JoomlaShine