Allt fler och fler studier visar att de kemikalier vi får i oss har samband med vissa ohälsotillstånd, bland annat några av de största folksjukdomarna. Många av studierna är inte konklusiva, dvs de visar samband men kan inte med full säkerhet fastställa orsak och verkan.

 
Hittills har man funnit samband med
- Alzheimers sjukdom (demens)
- Parkinsons sjukdom
- Fetma och diabetes
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Astma och allergi
- Bröstcancer
- Dålig spermiekvalitet
- Störningar i utvecklingen av könsorganen hos foster
- Störningar i utvecklingen av barns hjärnor
- Sköldkörtelcancer

Användning av bekämpningsmedel (pesticider) kan leda till bl.a. akuta förgiftningar, neurologiska sjukdomstillstånd och depression. Bekämpningsmedel används ofta som ett självmordsmedel.

Man har också sett samband mellan sjukdomar hos de stora däggdjuren i haven och föroreningar. Det är inte uteslutet att vi är känsliga på samma sätt som dessa däggdjur. Det finns också misstankar att nanopartiklar kan bidra till missbildningar.

Kemikalier når oss på många sätt
- Inomhusluften innehåller damm från brandsäkra textilier, moderna möbelstoppningar, plastbelagda ytor (möbler, golv, väggar) mm. Detta damm andas vi in.
- Slam som sprids på åkrarna innehåller kemikalier och metaller som tas upp av växande grödor som vi sedan äter.
- Djur avsedda som människoföda (nötkreatur, grisar, kycklingar, fiskar) kan få foder eller vatten innehållande kemikalier.
- Växtgifter och andra bekämpningsmedel kan finnas i luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter. I fattiga länder är det jordbruksarbetarna och deras familjer som drabbas värst.
- Våra kläder och andra textilier bildar kemikaliedamm om de är syntetiska. Bomullskläder och -textilier kan å andra sidan innehålla rester av bekämpningsmedel.

Vi vet att bröstmjölk idag innehåller en del kemikalier, i varierande mängd beroende på vad modern fått i sig. Trots detta anser vi att bröstmjölken är den allra bästa maten för späda barn. För att motverka kemikalier i bröstmjölk bör flickor och kvinnor undvika t.ex. viss fisk.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska kemikalieexponeringen för dig själv och dina barn.

Referenser till studier finns här.

 

Dela på:
Template by JoomlaShine