Barn och kemikalier är ett aktuellt ämne. Det är just nu ett av de heta ämnena i LfMs verksamhet. Den 8 november blir det en caféafton på Ekocentrum i Göteborg. Läs mer! 

Den 28 november har vi flera aktiviteter på Medicinska riksstämman. Läs mer!  Det är också ett aktuellt ämne på andra sidan Atlanten, där mer och mer upplysning från frivilligorganisationer riktar sig till konsumenterna. Exponeringen för t.ex. bekämpningsmedel är mycket större där. 

LÄS MER

How Pesticides Harm Children's Health and Brains  Healhty Child Healthy World 29.10.2012

What's on my food?  Pesticide Action Network 

A Generation in Jeopardy: How Pesticides are undermining our children's health and intelligence  PAN North America

Organic food: Health and environment advantages and disadvantages  American Academy of Pediatrics 22.10.2012

Three new separate studies confirm: Common pesticides harm kids' cognition  Pan North America 20.4.2011

Dela på:
Template by JoomlaShine