Inom EU pågår ett antal aktiviteter när det gäller kemikalier. HEAL (Health and Environmental Alliance) har gjort bra sammanfattningar. 

Health and Environment Alliance

Delegates Decision Prolongs Toxic Pollution 
Man kritiserar att delegaterna i vid uppföljningen av Stockholmskonferensen sköt på beslut om vissa kemikalier. 19.10.2012

EU bio-monitoring shows mothers and children exposed to harmful chemicals 
I ett EU-finansierat projekt har man analyserat 4000 urin- och hårprover från 17 länder. 25.10.2012

Revising the EU strategy on endocrine disruptors: nearing a decisive moment 
Arbetet med hormonstörande ämnen går på tok för långsamt. 10.12.2012   

Breast cancer: Occupational exposure research highlights opportunities for prevention  
Kvinnor som arbetade i kemikalieexponerande yrken fick högre frekvens av bröstcancer. 12.12.2012

HEAL’s reaction to proposal for 7th EU Environment Action Programme  
Man kritiserar EU-kommissionens förslag som för ytligt för att minska sjukdomsbördan av kemikalier. 13.12.2012

EU Commission announces review of pesticide chlorpyrifos  
Den allra första förnyade granskningen av en substans som tidigare granskats. 12.12.2012

European Parliament puts Endocrine Disruptors on the agenda   
Man ska snart rösta om Åsa Westlunds rapport. Där vill man att hormonstörande ämnen ska betraktas som särskilt farliga ämnen i enlighet med Reachförordningen. De bör betraktas som ämnen för vilka det inte går att fastställa något gränsvärde för när effekt kan uppstå (s.k. tröskellösa ämnen), och att all exponering därmed kan innebära risk. 12.12.2012


Dela på:
Template by JoomlaShine