Kemikalier påverkar tiden till graviditet

Högre exponering till en rad persistenta kemikalieföroreningar i män såväl som kvinnor har samband med förlängd tid till graviditet, ett mått på fertilitet. Det var en rad olika kemikalersom analyserades, inklusive PCB.

Det starkaste sambandet fanns hos män. Denna studie är en av de första som visar att männens exponering är minst lika viktig som kvinnornas när det kommer an på fertilitet.

Läs mer här! 
 

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Template by JoomlaShine