Frågan om utnyttjandet av fosforn i avloppsslam är ännu inte avgjord. Naturvårdsverket har nyligen publicerat en rapport Hållbar återföring av fosfor (nr 6580). Då det i rapporten ingenstans framgår att man har gjort en uppdatering av senaste årens forskning om kadmiumeffekter på hälsan har LfM inlämnat en skrivelse.

LfM stödjer i skrivelsen KemI:s synpunkter att spridning av slam på åkermark inte är i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö eller Generationsmålet. Skälet är att forskningen allt mer visar de giftiga effekterna av kadmium på mänsklig hälsa, att stora befolkningsgrupper är exponerade och att det därför är angeläget att på alla sätt reducera tillförsel av denna tungmetall på åkermark. Utöver detta kan slam ha andra, ännu inte kända effekter som är långsiktigt skadliga för hälsan. Försiktighetsprincipen gäller här i högsta grad, också för att understödja miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Hela skrivelsen bifogas denna artikel.

http://intressant.se/intressant

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Slam synpunkter Naturvårdsverket 131002.pdf)Hållbar återföring av fosfor LfM synpunkter 2.10.2013 44 kB
Dela på:
Gravatar
Gunnar Lindgren
Det är mycket viktigt för folkhälsan idag och i framtiden att Läkare för Miljön tar sig an kadmiumfrågan!Många andra aktörer i samhället underskattar detta smygande problem, men redan idag är det tveksamt om vi längre kan producera hälsoriktig barnmat.
Template by JoomlaShine