Det händer mycket på kemikalieområdet - både negativt och positivt.

Den 29 oktober bjuder Livsmedelsverket in till en konferens om coctaileffekter i Uppsala. 

HEAL, Health and Environment Alliance, visar i en rapport att EU skulle kunna spara 31 miljarder per år genom att minska exponeringen för hormonstörande kemikalier (endocrine disrupting chemicals, EDC:s).

LfM skrev ett mycket kritiskt remissvar till Naturvårdsverket om återföring av fosfor (spridning av avloppsslam på våra åkrar). Vi anser att frågan är för viktig för att glömmas, men ingen dagstidnig har velat ta emot den debattartikel vi skrivit. 

Att PCB kan vara högt i insjöfisk trots att nyanvändning förbjöds redan 1978 står klart. 

KemI (Kemikalieinspektionen) fokuserar på barn och hormonstörande ämnen, högfluorerade ämnen och allergiframkallande ämnen. Myndigheten vill också utveckla och effektivisera REACH.

I Sverige ska man forska mer på rening av avloppsvatten från kemikalier och läkemedel.
 

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Template by JoomlaShine