Med anledning av vår starka kritik mot Naturvårdsverkets rapport om återföring av slam och fosfor skrevs en debattartikel för Dagens Medicin. Vi menar att osäkerheten kring framtida risker för hälsa och miljö förblir så stor att försiktighetsprincipen måste gälla för att nå Sveriges och Naturvårdsverkets mål om giftfri miljö. Det är bättre att fokusera på alternativa tekniker för fosforåtervinning, som fällning eller förbränning.

Branschorganisationen Svenskt vatten bemötte detta i en replik. Här hävdar han att arbetet med att minska tillförsel av kemikalier i toaletter, badrum och annat avloppsvatten tillsammans med certifiering enligt Revaq gör slammet ofarligt som ingrediens i kretsloppet.

En replik till repliken är nu införd. I denna hävdar vi att tillförsel av slam, under överskådlig tid, kommer att medföra att kretsloppet blir förorenat med metaller, läkemedel, nanopartiklar, hormonstörande ämnen och annat. 

Läs mer

Slam på åkermark blir ett förorenat kretslopp  Dagens Medicin 6.10.2014

Kadmium farligare än man hittills trott  Cirkulation 26.9.2014

Vi behöver använda mer slam på åkrarna  Dagens Medicin 22.9.2014

Avloppsslam kan hota hälsan  Dagens Medicin 4.9.2014

LfM kritiserar Naturvårdsverkets rapport om slam och fosfor  LfM 27.3.2014

Östersjöns överlevnad inte säkrad  LfM 30.4.2013

VRE-slam sprids över åkrar  Dagens Medicin 29.5.2013

LfM tycker åter till om slam och kadmium  LfM 24.9.2013

Läkemedel kan hamna på åkrarna  Dagens Medicin 16.12.2013

Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkrarna  Läkartidningen 3.2.2010

Nanosilver i kläder ger silver i slammet  LfM 25.10.2012

Kadmium i maten stor samhällsbörda  LfM 11.11.2012

Slam på åkrarna kan sprida smitta  Dagens Medicin 10.12.2002

Dela på:
Template by JoomlaShine